Podsumowanie

Grupa ta obejmuje:

  • działalność agentów komisowych, maklerów i innych sprzedawców hurtowych, którzy działają na rachunek innych jednostek,
  • działalność polegającą na organizowaniu wspólnych spotkań sprzedawców i nabywców lub realizowaniu transakcji handlowych w imieniu innych zleceniodawców, także za pośrednictwem Internetu,
  • działalność w zakresie handlu hurtowego realizowana przez domy aukcyjne oraz Internet.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 48 216 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200947 833
31 marca 201048 136
30 czerwca 201048 529
30 września 201048 820
31 grudnia 201048 967
31 marca 201148 934
30 czerwca 201148 426
30 września 201147 831
31 grudnia 201147 192
31 marca 201246 964
30 czerwca 201247 205
30 września 201247 278
31 grudnia 201247 322
31 marca 201347 212
30 czerwca 201347 459
30 września 201347 842
31 grudnia 201347 820
31 marca 201448 053
30 czerwca 201448 216
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), wielkopolskie (12,9% ogółu) oraz śląskie (12,6% ogółu).

mazowieckie9 34219,4%
wielkopolskie6 22812,9%
śląskie6 09712,6%
dolnośląskie4 2678,8%
małopolskie3 2736,8%
pomorskie3 1666,6%
kujawsko-pomorskie2 6695,5%
zachodniopomorskie2 3935,0%
łódzkie2 3154,8%
podkarpackie1 8903,9%
lubelskie1 6943,5%
lubuskie1 2072,5%
opolskie1 1512,4%
warmińsko-mazurskie9742,0%
podlaskie8091,7%
świętokrzyskie7411,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (78,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza38 04678,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5 43511,3%
spółki cywilne3 7047,7%
przedstawicielstwa zagraniczne3040,6%
spółki jawne2990,6%
spółki komandytowe1800,4%
spółki akcyjne970,2%
spółki komandytowo-akcyjne560,1%
spółdzielnie470,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych440,1%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,9% podmiotów), własność zagraniczna (4,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych44 30291,9%
własność zagraniczna1 9424,0%
własność prywatna krajowa pozostała1 0762,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2840,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2550,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej2150,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1210,3%
własność państwowych osób prawnych60,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
pozostałe80,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,6% podmiotów) i od 10 do 49 (2,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych47 04797,6%
od 10 do 49 zatrudnionych1 0722,2%
od 50 do 249 zatrudnionych870,2%
powyżej 250 zatrudnionych100,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 9 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (5,1 mld zł), działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (2,7 mld zł) oraz działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (677,7 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1)3 950 250 282,671 477 633 163,279 974 078 189,43196 538 785,655,013,32,062,6
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19)2 106 216 007,80555 813 939,085 111 908 129,8882 557 589,113,914,91,673,6
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18)915 719 380,57431 519 152,972 696 283 149,7960 074 281,486,613,92,252,9
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14)430 339 967,01215 295 842,28677 691 581,53-800 127,73-0,2-0,4-0,150,0
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12)267 555 232,05169 248 656,30671 437 606,5522 941 464,208,613,63,436,7
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17)90 494 186,1215 425 582,62528 597 265,024 940 785,795,532,00,983,0
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11)40 418 639,9113 601 894,67152 892 853,771 097 710,732,78,10,766,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 76 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PROSPER SPÓŁKA AKCYJNA (1,9 mld zł), PROCTER AND GAMBLE DS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (845,8 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA (738,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PROSPER SPÓŁKA AKCYJNA645 764 000,00120 212 000,001 886 221 000,28-2 591 000,00-0,4-2,2-0,181,4
PROCTER AND GAMBLE DS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)414 776 964,5740 679 148,25845 771 351,5536 482 144,868,889,74,390,2
Grupa Kapitałowa RABAT SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA331 943 000,00122 963 000,23738 353 000,0012 440 000,003,810,11,763,0
RABAT SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA228 628 041,4962 581 827,49613 033 459,337 011 070,163,111,21,172,6
T1 SPÓŁKA AKCYJNA89 286 515,194 972 194,93478 127 484,41835 013,980,916,80,294,4
ASTELLAS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)160 337 000,2022 628 000,00358 926 000,00-4 299 000,00-2,7-19,0-1,285,9
POLSKA SIEĆ HANDLOWA "UNIA" SPÓŁKA AKCYJNA40 355 273,732 901 646,76290 954 109,2099 873,280,33,40,092,8
KRONO-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)179 041 899,49121 283 046,34264 665 668,328 073 972,664,56,73,132,3
FINTRADE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 237 320,5114 997 648,35251 845 600,4611 887 973,6339,379,34,750,4
THEGRA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)26 751 291,3337 497,26220 409 184,00830 469,003,11 000,00,499,9
HURTOWNIA APTEKARZY "GALENICA-PANAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 234 855,7015 245 558,94218 409 067,95-1 013 289,86-4,4-6,7-0,534,4
ITERO-SILFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ107 177 480,69104 827 232,08211 600 891,373 291 389,333,13,11,62,2
ENERGA OBSŁUGA I SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ114 566 237,7017 408 884,74210 793 961,554 201 775,723,724,12,084,8
VBH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 398 050,7941 860 274,38194 370 848,9510 150 743,4314,424,35,240,5
PREGO SPÓŁKA AKCYJNA13 056 114,2912 030 035,03178 486 843,292 817 359,5321,623,41,67,9
CEFARM CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA AKCYJNA38 066 000,001 283 000,00161 398 000,28-735 000,00-1,9-57,3-0,596,6
THYSSENKRUPP GFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)100 495 007,0262 109 843,61146 438 951,433 402 033,383,45,52,338,2
SERVIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)71 967 400,0045 978 200,00145 051 900,256 613 100,009,214,44,636,1
OPTIMA RADIX VITA PLUS TADANCO SPÓŁKA AKCYJNA18 589 149,5614 257 811,56143 851 915,995 195 615,6528,036,43,623,3
PTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 503 610,553 474 991,22143 143 421,131 998 285,737,857,51,486,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.