Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 382 aktywne podmioty działające w tej branży, o 5,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 034
31 marca 20101 116
30 czerwca 20101 163
30 września 20101 190
31 grudnia 20101 196
31 marca 20111 207
30 czerwca 20111 215
30 września 20111 202
31 grudnia 20111 195
31 marca 20121 195
30 czerwca 20121 220
30 września 20121 243
31 grudnia 20121 255
31 marca 20131 240
30 czerwca 20131 305
30 września 20131 333
31 grudnia 20131 331
31 marca 20141 348
30 czerwca 20141 382
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,2% ogółu), wielkopolskie (13,4% ogółu) oraz lubelskie (10,8% ogółu).

mazowieckie26519,2%
wielkopolskie18513,4%
lubelskie14910,8%
kujawsko-pomorskie1057,6%
łódzkie1017,3%
śląskie966,9%
dolnośląskie745,4%
małopolskie725,2%
podkarpackie715,1%
pomorskie695,0%
zachodniopomorskie523,8%
lubuskie443,2%
podlaskie372,7%
warmińsko-mazurskie272,0%
świętokrzyskie201,4%
opolskie151,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (70,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza97970,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością30021,7%
spółki cywilne594,3%
spółki komandytowe161,2%
spółki jawne90,7%
spółki akcyjne80,6%
spółdzielnie60,4%
przedstawicielstwa zagraniczne30,2%
spółki komandytowo-akcyjne20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (84,8% podmiotów), własność zagraniczna (7,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 17284,8%
własność zagraniczna1077,7%
własność prywatna krajowa pozostała473,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych191,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej181,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej110,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej70,5%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 34897,5%
od 10 do 49 zatrudnionych332,4%
od 50 do 249 zatrudnionych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11)40 418 639,9113 601 894,67152 892 853,771 097 710,732,78,10,766,4
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z)40 418 639,9113 601 894,67152 892 853,771 097 710,732,78,10,766,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to FIRMA HANDLOWA WIOLETTA HILTAWSKA (79,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
FIRMA HANDLOWA WIOLETTA HILTAWSKA26 205 342,031 360 186,0779 130 526,00-939 202,29-3,6-69,1-1,294,8
TDM "ARRTRANS" SPÓŁKA AKCYJNA14 213 297,8812 241 708,6073 762 328,282 036 913,3414,316,62,813,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.