Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 48 216 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200947 833
31 marca 201048 136
30 czerwca 201048 529
30 września 201048 820
31 grudnia 201048 967
31 marca 201148 934
30 czerwca 201148 426
30 września 201147 831
31 grudnia 201147 192
31 marca 201246 964
30 czerwca 201247 205
30 września 201247 278
31 grudnia 201247 322
31 marca 201347 212
30 czerwca 201347 459
30 września 201347 842
31 grudnia 201347 820
31 marca 201448 053
30 czerwca 201448 216
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.

W podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 9 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podgrupy branżowe tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (47,7% podmiotów), działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (19,5% podmiotów) oraz działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (8,3% podmiotów).

W podgrupach branżowych PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 9 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podgrupy branżowe tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (35,5% największych podmiotów), działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (30,3% największych podmiotów) oraz działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (13,2% największych podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 9 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich aktywnych podmiotów w tym okresie to działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (47,7% podmiotów), działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (19,5% podmiotów) oraz działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (8,3% podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON i zgrupowanych w poszczególnych podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 9 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich największych podmiotów w tym okresie to działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (35,5% największych podmiotów), działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (30,3% największych podmiotów) oraz działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (13,2% największych podmiotów).