Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,9% podmiotów), własność zagraniczna (4,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych44 30291,9%
własność zagraniczna1 9424,0%
własność prywatna krajowa pozostała1 0762,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2840,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2550,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej2150,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1210,3%
własność państwowych osób prawnych60,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
pozostałe80,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność państwowych osób prawnych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (31,6% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (21,1% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (13,2% największych podmiotów).

własność zagraniczna2431,6%
własność krajowych osób fizycznych1621,1%
własność prywatna krajowa pozostała1013,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej911,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej810,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej22,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych22,6%
własność państwowych osób prawnych22,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej11,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (42,3% sumy kapitałów własnych), własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (24,2% sumy kapitałów własnych) oraz własność krajowych osób fizycznych (12,9% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna603 411 449,89 zł42,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej345 516 103,40 zł24,2%
własność krajowych osób fizycznych183 852 029,39 zł12,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej128 430 086,24 zł9,0%
własność prywatna krajowa pozostała108 928 015,45 zł7,6%
własność państwowych osób prawnych29 650 593,34 zł2,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej16 267 025,94 zł1,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych9 516 373,92 zł0,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej141 752,70 zł0,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.