Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,9% ogółu), śląskie (12,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

mazowieckie2 13316,9%
śląskie1 60912,8%
wielkopolskie1 30810,4%
małopolskie1 0528,4%
dolnośląskie9247,3%
łódzkie7345,8%
pomorskie7185,7%
kujawsko-pomorskie6995,5%
zachodniopomorskie5804,6%
świętokrzyskie5404,3%
lubelskie5074,0%
podkarpackie4413,5%
warmińsko-mazurskie4073,2%
lubuskie3933,1%
podlaskie2852,3%
opolskie2672,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
łódzkie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
świętokrzyskie
lubelskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
podlaskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (19,3% ogółu), mazowieckie (14,2% ogółu) oraz dolnośląskie (9,1% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 429 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie8319,3%
mazowieckie6114,2%
dolnośląskie399,1%
wielkopolskie317,2%
małopolskie317,2%
kujawsko-pomorskie266,1%
łódzkie225,1%
lubelskie214,9%
zachodniopomorskie214,9%
pomorskie184,2%
podkarpackie184,2%
opolskie153,5%
warmińsko-mazurskie143,3%
świętokrzyskie122,8%
lubuskie92,1%
podlaskie81,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.