Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 541 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 136
31 marca 20102 239
30 czerwca 20102 319
30 września 20102 354
31 grudnia 20102 368
31 marca 20112 403
30 czerwca 20112 444
30 września 20112 421
31 grudnia 20112 408
31 marca 20122 433
30 czerwca 20122 486
30 września 20122 471
31 grudnia 20122 469
31 marca 20132 474
30 czerwca 20132 511
30 września 20132 504
31 grudnia 20132 491
31 marca 20142 505
30 czerwca 20142 541
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,2% ogółu), wielkopolskie (11,4% ogółu) oraz śląskie (11,0% ogółu).

mazowieckie48719,2%
wielkopolskie28911,4%
śląskie27911,0%
małopolskie1977,8%
łódzkie1857,3%
pomorskie1526,0%
kujawsko-pomorskie1445,7%
dolnośląskie1435,6%
lubelskie1244,9%
zachodniopomorskie1184,6%
lubuskie983,9%
świętokrzyskie873,4%
warmińsko-mazurskie783,1%
podkarpackie592,3%
opolskie572,2%
podlaskie441,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (78,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 99678,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2479,7%
spółki cywilne1154,5%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne1064,2%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach461,8%
spółki komandytowe80,3%
spółki jawne70,3%
spółki akcyjne60,2%
wspólnoty samorządowe40,2%
spółdzielnie30,1%
pozostałe30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (85,8% podmiotów), własność samorządowa (9,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 18185,8%
własność samorządowa2429,5%
własność prywatna krajowa pozostała542,1%
własność zagraniczna170,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej90,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,3%
własność państwowych osób prawnych50,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,2%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej30,1%
pozostałe110,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (88,7% podmiotów) i od 10 do 49 (7,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 25588,7%
od 10 do 49 zatrudnionych1877,4%
od 50 do 249 zatrudnionych913,6%
powyżej 250 zatrudnionych80,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37)5 419 746 728,283 842 210 264,781 602 906 510,7381 188 008,371,52,15,129,1
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.0)5 419 746 728,283 842 210 264,781 602 906 510,7381 188 008,371,52,15,129,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 63 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (130,3 mln zł), Grupa Kapitałowa TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (100,1 mln zł) oraz TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (94,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ381 500 569,00306 123 957,45130 336 002,775 442 606,161,41,84,219,8
Grupa Kapitałowa TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 076 617,7255 183 761,74100 083 630,115 770 519,144,910,55,853,3
TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ104 121 020,8153 523 356,7394 456 197,335 544 157,725,310,45,948,6
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEWDZIALNOŚCIĄ330 841 488,49147 272 157,2371 524 698,915 973 112,211,84,18,455,5
GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ŁODZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 404 495,8510 046 335,1371 016 578,052 389 575,548,123,83,465,8
KLIMAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 735 779,8118 029 921,4264 644 530,223 694 612,2410,620,55,748,1
MIEJSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ137 366 069,0482 669 017,5244 061 897,427 182 399,105,28,716,339,8
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ191 245 902,33156 123 707,7642 700 176,971 044 786,440,60,72,518,4
JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA309 039 921,05184 720 063,9740 485 008,585 630 649,201,83,113,940,2
ZAKŁAD ODSALANIA DĘBIEŃSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 545 789,9122 940 632,1639 127 348,6244 715,040,20,20,116,7
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ173 946 466,5180 405 825,6638 824 886,974 414 725,262,55,511,453,8
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ444 593 127,79437 553 590,6735 657 134,255 272 341,961,21,214,81,6
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ147 421 753,20133 236 095,3033 955 582,99294 896,240,20,20,99,6
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ140 371 340,1265 303 985,2733 195 995,303 942 292,672,86,011,953,5
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 635 269,3926 037 893,8632 284 356,64153 871,180,50,60,512,1
REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA213 097 979,07187 940 045,4132 257 802,027 572 835,553,64,023,511,8
JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 434 000,2222 960 000,0031 687 000,00823 000,001,73,62,651,6
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 148 531,3252 675 943,3330 649 051,60437 451,730,70,81,413,9
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI SPÓŁKA AKCYJNA34 304 085,1523 219 325,6730 469 206,522 948 143,218,612,79,732,3
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ140 978 139,18120 591 348,8928 318 470,33404 216,440,30,31,414,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.