Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 541 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 136
31 marca 20102 239
30 czerwca 20102 319
30 września 20102 354
31 grudnia 20102 368
31 marca 20112 403
30 czerwca 20112 444
30 września 20112 421
31 grudnia 20112 408
31 marca 20122 433
30 czerwca 20122 486
30 września 20122 471
31 grudnia 20122 469
31 marca 20132 474
30 czerwca 20132 511
30 września 20132 504
31 grudnia 20132 491
31 marca 20142 505
30 czerwca 20142 541
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.