Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (75,1% podmiotów), własność samorządowa (13,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych9 45975,1%
własność samorządowa1 66213,2%
własność prywatna krajowa pozostała6745,4%
własność zagraniczna2512,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1321,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1040,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej900,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej630,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej420,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej400,3%
pozostałe800,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność samorządowa
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność samorządowa (63,6% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,5% największych podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (6,1% największych podmiotów).

własność samorządowa27363,6%
własność prywatna krajowa pozostała286,5%
własność krajowych osób fizycznych266,1%
własność zagraniczna225,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej153,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej122,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej122,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej102,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej61,4%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej51,2%
pozostałe163,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność samorządowa (70,9% sumy kapitałów własnych), własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej (12,4% sumy kapitałów własnych) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,1% sumy kapitałów własnych).

własność samorządowa19 694 572 113,83 zł70,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej3 459 537 155,51 zł12,4%
własność prywatna krajowa pozostała1 426 056 328,09 zł5,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej906 871 495,41 zł3,3%
własność zagraniczna754 613 129,98 zł2,7%
własność krajowych osób fizycznych385 343 975,93 zł1,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej274 203 182,16 zł1,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej207 948 338,10 zł0,7%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej170 199 674,70 zł0,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej159 212 378,46 zł0,6%
pozostałe353 432 309 zł1,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.