Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (54,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (26,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza6 85154,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 39426,9%
spółki cywilne8006,4%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne7305,8%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach3122,5%
spółki jawne1511,2%
spółki akcyjne1381,1%
spółki komandytowe940,7%
wspólnoty samorządowe480,4%
spółdzielnie310,2%
pozostałe480,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach
spółki jawne
spółki akcyjne
spółki komandytowe
wspólnoty samorządowe
spółdzielnie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (82,1% największych podmiotów), spółki akcyjne (16,1% największych podmiotów) oraz spółki komandytowo-akcyjne (0,2% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością35282,1%
spółki akcyjne6916,1%
spółki komandytowo-akcyjne10,2%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach10,2%
przedsiębiorstwa państwowe10,2%
indywidualna działalność gospodarcza10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.