Dane finansowe

Udział podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Na poniższych wykresach zilustrowano udział 8 największych podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.

Udział w sumie aktywów

Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy aktywów razem zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to handel energią elektryczną (76,5 mld zł), wytwarzanie energii elektrycznej (66,2 mld zł) oraz dystrybucja energii elektrycznej (49,0 mld zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie kapitałów własnych

Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy kapitałów własnych zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to handel energią elektryczną (53,7 mld zł), wytwarzanie energii elektrycznej (37,8 mld zł) oraz dystrybucja energii elektrycznej (33,4 mld zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie przychodów netto ze sprzedaży

Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy przychodów netto zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to handel energią elektryczną (62,8 mld zł), wytwarzanie energii elektrycznej (33,9 mld zł) oraz handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (20,4 mld zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie dodatnich wyników netto

Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy dodatnich wyników netto zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wytwarzanie energii elektrycznej (5,5 mld zł), handel energią elektryczną (4,2 mld zł) oraz handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (1,7 mld zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.