Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (66,5% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (20,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,9% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4 91266,5%
indywidualna działalność gospodarcza1 48520,1%
spółki cywilne3644,9%
spółki akcyjne2223,0%
spółki komandytowe2042,8%
spółki jawne1111,5%
spółki komandytowo-akcyjne330,4%
spółdzielnie230,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych120,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne120,2%
pozostałe30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki akcyjne
spółki komandytowe
spółki jawne
spółki komandytowo-akcyjne
spółdzielnie
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (65,7% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością20365,7%
spółki akcyjne10032,4%
spółki komandytowe10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.