Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 22 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (56,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (16,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (11,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 18656,7%
własność prywatna krajowa pozostała1 18816,1%
własność zagraniczna81011,0%
własność samorządowa2333,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2323,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2243,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2172,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1231,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej460,6%
własność państwowych osób prawnych340,5%
pozostałe881,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność samorządowa
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność samorządowa (30,4% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (14,9% największych podmiotów) oraz własność państwowych osób prawnych (9,4% największych podmiotów).

własność samorządowa9430,4%
własność prywatna krajowa pozostała4614,9%
własność państwowych osób prawnych299,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej299,4%
własność zagraniczna237,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej123,9%
własność skarbu państwa113,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej92,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej92,9%
własność krajowych osób fizycznych82,6%
pozostałe3411,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność skarbu państwa (23,8% sumy kapitałów własnych), własność państwowych osób prawnych (18,0% sumy kapitałów własnych) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (15,6% sumy kapitałów własnych).

własność skarbu państwa42 137 721 077,35 zł23,8%
własność państwowych osób prawnych31 986 385 551,19 zł18,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej27 709 228 530,17 zł15,6%
własność prywatna krajowa pozostała27 485 635 215,84 zł15,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych24 985 778 978,77 zł14,1%
własność zagraniczna5 287 233 333,48 zł3,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4 525 466 796,39 zł2,6%
własność samorządowa3 543 996 491,10 zł2,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3 306 777 471,61 zł1,9%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem2 001 454 866,77 zł1,1%
pozostałe4 424 131 613 zł2,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.