Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), śląskie (11,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

mazowieckie76519,3%
śląskie46211,6%
wielkopolskie3779,5%
dolnośląskie3639,2%
małopolskie2756,9%
łódzkie2656,7%
lubelskie2185,5%
pomorskie2095,3%
podkarpackie2075,2%
kujawsko-pomorskie1914,8%
świętokrzyskie1403,5%
warmińsko-mazurskie1243,1%
podlaskie1193,0%
zachodniopomorskie1072,7%
lubuskie882,2%
opolskie561,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
małopolskie
łódzkie
lubelskie
pomorskie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
zachodniopomorskie
lubuskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (24,1% ogółu), dolnośląskie (19,8% ogółu) oraz małopolskie (9,5% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 116 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie2824,1%
dolnośląskie2319,8%
małopolskie119,5%
mazowieckie108,6%
świętokrzyskie86,9%
podkarpackie65,2%
wielkopolskie54,3%
opolskie54,3%
lubelskie43,4%
podlaskie43,4%
łódzkie43,4%
pomorskie32,6%
kujawsko-pomorskie21,7%
zachodniopomorskie10,9%
lubuskie10,9%
warmińsko-mazurskie10,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.