Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • podziemne lub odkrywkowe wydobycie paliw stałych,
  • czynności takie jak: sortowanie, czyszczenie, sprężanie i inne niezbędne czynności prowadzące do przygotowania paliw stałych do sprzedaży.

Dział ten nie obejmuje:

  • działalności usługowej związanej z wydobywaniem węgla kamiennego lub brunatnego (lignitu), sklasyfikowanej w 09.90.Z,
  • wytwarzania i przetwarzania produktów koksowania węgla, sklasyfikowanego w 19.10.Z,
  • produkcji brykietów, sklasyfikowanej w 19.20.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 116 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200958
31 marca 201069
30 czerwca 201070
30 września 201071
31 grudnia 201073
31 marca 201179
30 czerwca 201184
30 września 201187
31 grudnia 201190
31 marca 2012101
30 czerwca 2012104
30 września 2012105
31 grudnia 2012107
31 marca 2013114
30 czerwca 2013113
30 września 2013111
31 grudnia 2013112
31 marca 2014114
30 czerwca 2014116
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (57,8% ogółu), mazowieckie (20,7% ogółu) oraz wielkopolskie (4,3% ogółu).

śląskie6757,8%
mazowieckie2420,7%
wielkopolskie54,3%
lubelskie43,4%
zachodniopomorskie43,4%
dolnośląskie32,6%
lubuskie21,7%
pomorskie21,7%
kujawsko-pomorskie10,9%
świętokrzyskie10,9%
podlaskie10,9%
łódzkie10,9%
małopolskie10,9%
opolskie00,0%
podkarpackie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (63,8% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (13,8% podmiotów) oraz spółki akcyjne (13,8% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7463,8%
indywidualna działalność gospodarcza1613,8%
spółki akcyjne1613,8%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych32,6%
spółki cywilne21,7%
spółki komandytowo-akcyjne21,7%
spółki komandytowe21,7%
spółki jawne10,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (50,0% podmiotów), własność zagraniczna (12,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (11,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5850,0%
własność zagraniczna1512,9%
własność prywatna krajowa pozostała1311,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych76,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej65,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej54,3%
własność skarbu państwa43,4%
własność państwowych osób prawnych32,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej32,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,9%
pozostałe10,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (70,7% podmiotów) i powyżej 250 (12,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych8270,7%
powyżej 250 zatrudnionych1412,1%
od 10 do 49 zatrudnionych1210,3%
od 50 do 249 zatrudnionych86,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wydobywanie węgla kamiennego (24,7 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05)32 057 540 857,7012 175 218 453,4125 611 065 693,831 805 648 402,815,614,87,162,0
Wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.1)30 958 236 799,0711 683 494 308,7924 710 431 853,901 763 103 355,005,715,17,162,3
Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.2)1 099 304 058,63491 724 144,62900 633 839,9342 545 047,813,98,74,755,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 16 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA (10,3 mld zł), KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA (10,1 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA (8,1 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA11 699 767 015,602 497 152 579,6310 320 632 497,6641 371 123,580,41,70,478,7
KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA11 439 729 660,012 408 709 731,6310 131 298 125,7030 917 492,190,31,30,378,9
Grupa Kapitałowa JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA10 246 534 498,025 052 948 980,978 111 045 292,391 440 330 305,2514,128,517,850,7
Grupa Kapitałowa KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SPÓŁKA AKCYJNA4 736 363 450,191 359 052 445,133 946 174 384,4538 603 625,860,82,81,071,3
KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SPÓŁKA AKCYJNA4 757 353 206,971 421 512 699,463 597 160 211,6831 325 127,030,72,20,970,1
Grupa Kapitałowa LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA2 828 045 000,001 969 019 000,001 230 447 000,00230 122 000,108,111,718,730,4
LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA2 812 176 000,001 957 879 000,001 221 540 000,15227 362 000,008,111,618,630,4
POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY SPÓŁKA AKCYJNA1 123 253 630,16515 341 703,291 081 421 382,5311 215 930,611,02,21,054,1
Grupa Kapitałowa PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN SPÓŁKA AKCYJNA871 467 752,02350 930 950,11635 509 257,0436 506 031,184,210,45,759,7
PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN SPÓŁKA AKCYJNA858 582 021,41345 197 443,74602 859 056,5232 154 896,253,89,35,359,8
PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA240 722 037,22146 526 700,88297 774 784,0010 390 152,014,37,13,539,1
KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "KAZIMIERZ JULIUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ152 618 964,9086 845 190,95168 425 484,522 950 250,401,93,41,843,1
ZAKŁAD WZBOGACANIA WĘGLA "JULIAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 283 380,2822 690 950,80124 004 779,261 461 004,845,26,41,219,8
KORPORACJA GWARECKASPÓŁKA AKCYJNA43 178 610,0334 770 706,53106 638 666,4314 750 710,0734,242,413,819,5
ZAKŁAD GÓRNICZY "SILTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 636 028,3519 485 393,3266 308 243,144 224 309,0012,621,76,442,1
Grupa Kapitałowa CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO SPÓŁKA AKCYJNA66 859 050,6634 386 894,4357 538 136,904 982 990,947,514,58,748,6
POLHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 183 294,4426 363 775,9246 285 563,87-4 701 414,78-16,1-17,8-10,29,7
CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO SPÓŁKA AKCYJNA48 255 656,9919 691 076,6129 916 963,441 306 297,862,76,64,459,2
ZOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 210 092,6812 259 454,1525 599 253,881 224 092,236,710,04,832,7
NWR KARBONIA SPÓŁKA AKCYJNA107 795 778,65100 181 645,45607 888,77-3 439 749,19-3,2-3,4-565,97,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.