Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (57,8% ogółu), mazowieckie (20,7% ogółu) oraz wielkopolskie (4,3% ogółu).

śląskie6757,8%
mazowieckie2420,7%
wielkopolskie54,3%
lubelskie43,4%
zachodniopomorskie43,4%
dolnośląskie32,6%
lubuskie21,7%
pomorskie21,7%
kujawsko-pomorskie10,9%
świętokrzyskie10,9%
podlaskie10,9%
łódzkie10,9%
małopolskie10,9%
opolskie00,0%
podkarpackie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

śląskie
mazowieckie
wielkopolskie
lubelskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
lubuskie
pomorskie
świętokrzyskie
podlaskie
łódzkie
małopolskie
kujawsko-pomorskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 województwach.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo śląskie (75,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 16 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie1275,0%
lubelskie212,5%
wielkopolskie212,5%
pomorskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
podlaskie00,0%
opolskie00,0%
lubuskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
łódzkie00,0%
małopolskie00,0%
dolnośląskie00,0%
mazowieckie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.