Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 16 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA (10,3 mld zł), KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA (10,1 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA (8,1 mld zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA11 699 767 015,602 497 152 579,6310 320 632 497,6641 371 123,580,41,70,478,7
KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA11 439 729 660,012 408 709 731,6310 131 298 125,7030 917 492,190,31,30,378,9
Grupa Kapitałowa JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA10 246 534 498,025 052 948 980,978 111 045 292,391 440 330 305,2514,128,517,850,7
Grupa Kapitałowa KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SPÓŁKA AKCYJNA4 736 363 450,191 359 052 445,133 946 174 384,4538 603 625,860,82,81,071,3
KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SPÓŁKA AKCYJNA4 757 353 206,971 421 512 699,463 597 160 211,6831 325 127,030,72,20,970,1
Grupa Kapitałowa LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA2 828 045 000,001 969 019 000,001 230 447 000,00230 122 000,108,111,718,730,4
LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA2 812 176 000,001 957 879 000,001 221 540 000,15227 362 000,008,111,618,630,4
POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY SPÓŁKA AKCYJNA1 123 253 630,16515 341 703,291 081 421 382,5311 215 930,611,02,21,054,1
Grupa Kapitałowa PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN SPÓŁKA AKCYJNA871 467 752,02350 930 950,11635 509 257,0436 506 031,184,210,45,759,7
PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN SPÓŁKA AKCYJNA858 582 021,41345 197 443,74602 859 056,5232 154 896,253,89,35,359,8
PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA240 722 037,22146 526 700,88297 774 784,0010 390 152,014,37,13,539,1
KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "KAZIMIERZ JULIUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ152 618 964,9086 845 190,95168 425 484,522 950 250,401,93,41,843,1
ZAKŁAD WZBOGACANIA WĘGLA "JULIAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 283 380,2822 690 950,80124 004 779,261 461 004,845,26,41,219,8
KORPORACJA GWARECKASPÓŁKA AKCYJNA43 178 610,0334 770 706,53106 638 666,4314 750 710,0734,242,413,819,5
ZAKŁAD GÓRNICZY "SILTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 636 028,3519 485 393,3266 308 243,144 224 309,0012,621,76,442,1
Grupa Kapitałowa CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO SPÓŁKA AKCYJNA66 859 050,6634 386 894,4357 538 136,904 982 990,947,514,58,748,6
POLHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 183 294,4426 363 775,9246 285 563,87-4 701 414,78-16,1-17,8-10,29,7
CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO SPÓŁKA AKCYJNA48 255 656,9919 691 076,6129 916 963,441 306 297,862,76,64,459,2
ZOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 210 092,6812 259 454,1525 599 253,881 224 092,236,710,04,832,7
NWR KARBONIA SPÓŁKA AKCYJNA107 795 778,65100 181 645,45607 888,77-3 439 749,19-3,2-3,4-565,97,1
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE "SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 028 000,004 814 000,00180 000,004 177 000,193,586,81 000,095,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.