Podsumowanie

Dział ten obejmuje działalność usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie, świadczoną na zlecenie:

  • pobieranie rdzeni próbnych i dokonywanie obserwacji geologicznych,
  • wiercenia i odwierty kierunkowe, w celu określenia miejsca lokalizacji szybów ropy naftowej oraz występowania minerałów metalicznych i niemetalicznych,
  • wznoszenie wież wiertniczych,
  • budowę fundamentów szybów ropy naftowej i gazu ziemnego,
  • cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
  • mycie, oczyszczanie i wybieranie wody z odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
  • odwadnianie kopalń i wypompowywanie wód kopalnianych,
  • usuwanie nadmiaru nagromadzonego materiału w kopalniach.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 588 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 10,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009259
31 marca 2010299
30 czerwca 2010324
30 września 2010332
31 grudnia 2010338
31 marca 2011363
30 czerwca 2011385
30 września 2011404
31 grudnia 2011421
31 marca 2012443
30 czerwca 2012471
30 września 2012490
31 grudnia 2012507
31 marca 2013523
30 czerwca 2013532
30 września 2013545
31 grudnia 2013562
31 marca 2014568
30 czerwca 2014588
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (26,7% ogółu), mazowieckie (18,7% ogółu) oraz małopolskie (12,4% ogółu).

śląskie15726,7%
mazowieckie11018,7%
małopolskie7312,4%
dolnośląskie498,3%
wielkopolskie467,8%
pomorskie294,9%
podkarpackie233,9%
świętokrzyskie213,6%
lubelskie162,7%
kujawsko-pomorskie152,6%
lubuskie142,4%
zachodniopomorskie122,0%
łódzkie91,5%
opolskie81,4%
warmińsko-mazurskie40,7%
podlaskie20,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (43,7% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (42,9% podmiotów) oraz spółki komandytowe (4,8% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością25743,7%
indywidualna działalność gospodarcza25242,9%
spółki komandytowe284,8%
spółki cywilne172,9%
spółki akcyjne162,7%
spółki jawne81,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych71,2%
spółki komandytowo-akcyjne30,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (73,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (9,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (6,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych43073,1%
własność prywatna krajowa pozostała539,0%
własność zagraniczna386,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych284,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej172,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej111,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,5%
własność skarbu państwa20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
pozostałe40,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (83,3% podmiotów) i od 10 do 49 (11,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych49083,3%
od 10 do 49 zatrudnionych6911,7%
od 50 do 249 zatrudnionych183,1%
powyżej 250 zatrudnionych111,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (1,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (PKD 09)1 609 624 246,561 016 045 522,351 573 208 187,3133 726 784,422,13,32,136,9
Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1)1 062 777 780,13731 103 173,321 127 395 450,7440 583 685,843,85,63,631,2
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9)546 846 466,43284 942 349,03445 812 736,57-6 856 901,42-1,3-2,4-1,547,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 15 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa POSZUKIWANIA NAFTY I GAZU KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA (359,1 mln zł), POSZUKIWANIA NAFTY I GAZU KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA (346,5 mln zł) oraz POSZUKIWANIA NAFTY I GAZU JASŁO SPÓŁKA AKCYJNA (241,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa POSZUKIWANIA NAFTY I GAZU KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA392 532 449,24174 305 511,33359 100 612,7116 751 907,574,39,64,755,6
POSZUKIWANIA NAFTY I GAZU KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA386 879 489,85346 523 529,54346 523 529,1212 724 325,753,33,73,710,4
POSZUKIWANIA NAFTY I GAZU JASŁO SPÓŁKA AKCYJNA251 178 891,70148 010 052,88241 631 000,258 061 616,003,25,53,341,1
POSZUKIWANIA NAFTOWE "DIAMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ135 328 981,5899 809 294,14154 393 776,037 338 896,345,47,44,826,3
ALPEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 479 213,1232 405 740,37153 301 311,782 584 894,714,58,01,743,6
ZAKŁAD ODMETANOWANIA KOPALŃ "ZOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ122 529 995,5057 237 493,59126 212 523,733 638 455,943,06,42,953,3
STALBUD TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 457 052,6018 971 726,67114 380 794,236 577 969,1810,934,75,868,6
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH "WSCHÓD" SPÓŁKA AKCYJNA45 908 313,159 912 097,18101 286 953,50-2 666 345,57-5,8-26,9-2,678,4
ZAKŁAD ROBÓT GÓRNICZYCH KROSNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 683 551,2241 136 635,2291 373 611,9261 857,300,10,20,129,9
Grupa Kapitałowa ZAKŁAD SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT GÓRNICZYCH "ZSRG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 850 086,6121 964 110,1354 543 057,3013 394 087,0531,361,024,648,7
NAFTA-GAZ-SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA47 719 818,6419 414 442,0252 880 216,382 180 565,754,611,24,159,3
ZAKŁAD SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT GÓRNICZYCH "ZSRG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 882 853,4520 207 805,3848 154 383,6813 025 977,0533,564,527,148,0
SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA346 858 654,70187 560 827,9643 110 360,43-28 376 711,73-8,2-15,1-65,845,9
PRZEDSIĘBIORSTWO "KOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 377 246,4714 275 884,1938 259 579,651 521 546,996,510,74,038,9
TERMOWENT TECHNOLOGY PIOTR JAMROZIK14 072 305,705 365 408,9931 464 802,481 946 121,0413,836,36,261,9
CENTRUM USŁUG SPECJALISTYCZNYCH CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO CEN-RAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 655 514,3515 093 885,1529 280 910,815 106 916,6126,033,817,423,2
ELTRANS MINING SPÓŁKA AKCYJNA (*)612 365,98120 700,21954 435,82700,210,10,60,180,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.