Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 15 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa POSZUKIWANIA NAFTY I GAZU KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA (359,1 mln zł), POSZUKIWANIA NAFTY I GAZU KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA (346,5 mln zł) oraz POSZUKIWANIA NAFTY I GAZU JASŁO SPÓŁKA AKCYJNA (241,6 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa POSZUKIWANIA NAFTY I GAZU KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA392 532 449,24174 305 511,33359 100 612,7116 751 907,574,39,64,755,6
POSZUKIWANIA NAFTY I GAZU KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA386 879 489,85346 523 529,54346 523 529,1212 724 325,753,33,73,710,4
POSZUKIWANIA NAFTY I GAZU JASŁO SPÓŁKA AKCYJNA251 178 891,70148 010 052,88241 631 000,258 061 616,003,25,53,341,1
POSZUKIWANIA NAFTOWE "DIAMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ135 328 981,5899 809 294,14154 393 776,037 338 896,345,47,44,826,3
ALPEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 479 213,1232 405 740,37153 301 311,782 584 894,714,58,01,743,6
ZAKŁAD ODMETANOWANIA KOPALŃ "ZOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ122 529 995,5057 237 493,59126 212 523,733 638 455,943,06,42,953,3
STALBUD TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 457 052,6018 971 726,67114 380 794,236 577 969,1810,934,75,868,6
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH "WSCHÓD" SPÓŁKA AKCYJNA45 908 313,159 912 097,18101 286 953,50-2 666 345,57-5,8-26,9-2,678,4
ZAKŁAD ROBÓT GÓRNICZYCH KROSNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 683 551,2241 136 635,2291 373 611,9261 857,300,10,20,129,9
Grupa Kapitałowa ZAKŁAD SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT GÓRNICZYCH "ZSRG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 850 086,6121 964 110,1354 543 057,3013 394 087,0531,361,024,648,7
NAFTA-GAZ-SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA47 719 818,6419 414 442,0252 880 216,382 180 565,754,611,24,159,3
ZAKŁAD SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT GÓRNICZYCH "ZSRG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 882 853,4520 207 805,3848 154 383,6813 025 977,0533,564,527,148,0
SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA346 858 654,70187 560 827,9643 110 360,43-28 376 711,73-8,2-15,1-65,845,9
PRZEDSIĘBIORSTWO "KOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 377 246,4714 275 884,1938 259 579,651 521 546,996,510,74,038,9
TERMOWENT TECHNOLOGY PIOTR JAMROZIK14 072 305,705 365 408,9931 464 802,481 946 121,0413,836,36,261,9
CENTRUM USŁUG SPECJALISTYCZNYCH CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO CEN-RAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 655 514,3515 093 885,1529 280 910,815 106 916,6126,033,817,423,2
ELTRANS MINING SPÓŁKA AKCYJNA (*)612 365,98120 700,21954 435,82700,210,10,60,180,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.