Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • wydobywanie kamienia,
  • bagrowanie nanosów rzecznych,
  • kruszenie i rozdrabianie skał,
  • wydobywanie soli.

Wydobywane surowce wykorzystywane są głównie w budownictwie (np. piasek, kamienie itd.), przy produkcji materiałów (np. glina, gips, wapno itd.), przy produkcji wyrobów chemicznych itd.

Dział ten nie obejmuje:

  • przetwórstwa wydobytych surowców (z wyłączeniem kruszenia, mielenia, cięcia, czyszczenia, suszenia, sortowania i mieszania), sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji C.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 101 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 245
31 marca 20102 357
30 czerwca 20102 457
30 września 20102 545
31 grudnia 20102 578
31 marca 20112 647
30 czerwca 20112 741
30 września 20112 773
31 grudnia 20112 795
31 marca 20122 845
30 czerwca 20122 923
30 września 20122 908
31 grudnia 20122 879
31 marca 20132 928
30 czerwca 20132 990
30 września 20133 052
31 grudnia 20132 982
31 marca 20143 018
30 czerwca 20143 101
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,1% ogółu), wielkopolskie (10,4% ogółu) oraz dolnośląskie (9,6% ogółu).

mazowieckie53017,1%
wielkopolskie32110,4%
dolnośląskie2989,6%
łódzkie2558,2%
śląskie2297,4%
lubelskie1966,3%
małopolskie1866,0%
podkarpackie1835,9%
kujawsko-pomorskie1755,6%
pomorskie1705,5%
warmińsko-mazurskie1203,9%
świętokrzyskie1173,8%
podlaskie1163,7%
zachodniopomorskie872,8%
lubuskie702,3%
opolskie481,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (53,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 65253,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością90129,1%
spółki cywilne34511,1%
spółki jawne832,7%
spółki akcyjne511,6%
spółki komandytowe471,5%
spółki komandytowo-akcyjne140,5%
spółdzielnie70,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 67686,3%
własność prywatna krajowa pozostała1825,9%
własność zagraniczna672,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych471,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej431,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej250,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej230,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej100,3%
własność samorządowa100,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,2%
pozostałe130,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (86,6% podmiotów) i od 10 do 49 (9,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 68486,6%
od 10 do 49 zatrudnionych3079,9%
od 50 do 249 zatrudnionych953,1%
powyżej 250 zatrudnionych150,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wydobywanie kamienia, piasku i gliny (3,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 08)5 092 342 053,283 398 396 101,064 147 569 588,59400 415 323,777,911,89,733,3
Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1)3 798 548 385,182 482 395 925,633 415 188 906,18305 535 199,418,012,39,034,7
Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9)1 293 793 668,10916 000 175,43732 380 682,4194 880 124,367,310,413,029,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 80 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to EUROVIA KRUSZYWA SPÓŁKA AKCYJNA (234,3 mln zł), NORDKALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (212,6 mln zł) oraz OMYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (207,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
EUROVIA KRUSZYWA SPÓŁKA AKCYJNA151 769 889,1371 110 641,38234 303 137,129 912 709,416,513,94,253,2
NORDKALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ263 474 800,00218 323 600,25212 611 700,0033 924 600,0012,915,516,017,1
OMYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 850 340,1733 650 583,15207 214 357,1710 448 181,878,831,15,071,7
KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI "SIARKOPOL" SPÓŁKA AKCYJNA254 317 057,14210 918 900,21194 215 002,391 075 962,580,40,50,617,1
KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" SPÓŁKA AKCYJNA129 365 935,0465 936 278,19165 826 881,8615 878 673,9012,324,19,649,0
KOPALNIE SUROWCÓW SKALNYCH W BARTNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ138 562 000,0089 514 000,00157 677 000,0014 479 000,2510,516,29,235,4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYWA I USŁUG GEOLOGICZNYCH "KRUSZGEO" SPÓŁKA AKCYJNA148 406 720,50117 091 521,86148 519 451,2325 447 237,0817,221,717,121,1
KOPALNIE DOLOMITU SPÓŁKA AKCYJNA W SANDOMIERZU91 959 053,7752 781 391,06119 140 658,1127 364 150,0129,851,823,042,6
GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ186 993 000,00105 878 000,00111 271 000,007 687 000,284,17,36,943,4
INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI "SOLINO" SPÓŁKA AKCYJNA267 589 313,87142 662 252,49104 397 568,2412 063 533,054,58,511,646,7
ZAKŁADY PRODUKCJI KRUSZYW RUPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA154 974 490,9774 954 485,7998 026 903,0820 204 815,2713,027,020,651,6
Grupa Kapitałowa SZCZECIŃSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA85 091 498,8873 501 492,9389 058 891,323 410 681,974,04,63,813,6
KIELECKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ62 136 406,0132 557 437,6084 103 570,547 258 639,3111,722,38,647,6
KOPALNIA WAPIENIA "CZATKOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ127 184 741,1191 761 760,1283 546 859,4913 175 546,7510,414,415,827,9
OLSZTYŃSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ202 629 485,95156 271 750,2075 699 338,55-10 191 787,89-5,0-6,5-13,522,9
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZO-PRODUKCYJNE "BAZALT" SPÓŁKA AKCYJNA W WILKOWIE82 338 384,6745 374 898,9670 214 463,28-1 531 962,34-1,9-3,4-2,244,9
COLAS KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 761 452,0036 271 085,8365 431 927,602 554 883,504,57,03,936,1
POLSKIE KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 236 013,4848 437 969,8563 379 776,797 404 075,5413,915,311,79,0
SZCZECIŃSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA57 381 052,0051 451 471,8060 040 104,324 024 294,707,07,86,710,3
Grupa Kapitałowa KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ61 251 915,0849 565 163,5459 633 890,9713 406 687,8821,927,122,519,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.