Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

 • głębinowe i odkrywkowe górnictwo rud metali i metali rodzimych,
 • przygotowywanie i wzbogacanie rud poprzez:
  • rozdrabnianie, mielenie i płukanie,
  • koncentrację przez separację magnetyczną lub separację opartą na różnicy ciężarów właściwych frakcji,
  • flotację, przesiewanie, sortowanie, suszenie, kalcynowanie i prażenie.

Dział ten nie obejmuje:

 • prażenia pirytów żelaza, sklasyfikowanego w 20.13.Z,
 • obsługi wielkich pieców hutniczych, sklasyfikowanej w 24.10.Z,
 • produkcji tlenku glinu, sklasyfikowanej w 24.42.B.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 34 aktywne podmioty działające w tej branży, o 30,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200911
31 marca 201011
30 czerwca 201012
30 września 201011
31 grudnia 201016
31 marca 201116
30 czerwca 201116
30 września 201118
31 grudnia 201119
31 marca 201222
30 czerwca 201223
30 września 201223
31 grudnia 201222
31 marca 201326
30 czerwca 201326
30 września 201331
31 grudnia 201331
31 marca 201433
30 czerwca 201434
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (38,2% ogółu), dolnośląskie (26,5% ogółu) oraz małopolskie (11,8% ogółu).

mazowieckie1338,2%
dolnośląskie926,5%
małopolskie411,8%
śląskie38,8%
pomorskie25,9%
wielkopolskie12,9%
zachodniopomorskie12,9%
lubelskie12,9%
warmińsko-mazurskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
opolskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (61,8% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (14,7% podmiotów) oraz spółki akcyjne (11,8% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2161,8%
indywidualna działalność gospodarcza514,7%
spółki akcyjne411,8%
spółki komandytowo-akcyjne25,9%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione12,9%
przedsiębiorstwa państwowe12,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (41,2% podmiotów), własność zagraniczna (29,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (8,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1441,2%
własność zagraniczna1029,4%
własność prywatna krajowa pozostała38,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych38,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej12,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej12,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej12,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej12,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (76,5% podmiotów) i od 10 do 49 (17,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2676,5%
od 10 do 49 zatrudnionych617,6%
powyżej 250 zatrudnionych12,9%
od 50 do 249 zatrudnionych12,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Górnictwo rud metali (PKD 07)19 829 296 000,0014 456 477 000,0015 945 032 000,004 568 589 000,0023,031,628,727,1
Górnictwo rud metali nieżelaznych (PKD 07.2)19 829 296 000,0014 456 477 000,0015 945 032 000,004 568 589 000,0023,031,628,727,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA (17,3 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA21 177 323 000,0014 650 673 000,0017 292 590 000,354 714 863 000,0022,332,227,330,8
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA19 829 296 000,0014 456 477 000,0015 945 032 000,294 568 589 000,0023,031,628,727,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.