Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (61,8% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (14,7% podmiotów) oraz spółki akcyjne (11,8% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2161,8%
indywidualna działalność gospodarcza514,7%
spółki akcyjne411,8%
spółki komandytowo-akcyjne25,9%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione12,9%
przedsiębiorstwa państwowe12,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
indywidualna działalność gospodarcza
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
przedsiębiorstwa państwowe
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 formie prawnej.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki akcyjne (100,0% największych podmiotów).

spółki akcyjne1100,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.