Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 50,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093
31 marca 20103
30 czerwca 20103
30 września 20102
31 grudnia 20102
31 marca 20112
30 czerwca 20112
30 września 20113
31 grudnia 20113
31 marca 20124
30 czerwca 20124
30 września 20124
31 grudnia 20124
31 marca 20134
30 czerwca 20134
30 września 20135
31 grudnia 20135
31 marca 20146
30 czerwca 20146
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 województwach.

Region administracyjny o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwo dolnośląskie (50,0% ogółu).

dolnośląskie350,0%
pomorskie233,3%
śląskie116,7%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
podlaskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
mazowieckie00,0%
małopolskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (50,0% podmiotów) oraz spółki akcyjne (16,7% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością350,0%
spółki akcyjne116,7%
indywidualna działalność gospodarcza116,7%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione116,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach własności.

Najczęściej występująca forma własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (66,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych466,7%
własność prywatna krajowa pozostała116,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych116,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 2 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (50,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych350,0%
od 10 do 49 zatrudnionych350,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.