Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (38,2% ogółu), dolnośląskie (26,5% ogółu) oraz małopolskie (11,8% ogółu).

mazowieckie1338,2%
dolnośląskie926,5%
małopolskie411,8%
śląskie38,8%
pomorskie25,9%
wielkopolskie12,9%
zachodniopomorskie12,9%
lubelskie12,9%
warmińsko-mazurskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
opolskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
dolnośląskie
małopolskie
śląskie
pomorskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
lubelskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 województwie.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo dolnośląskie (100,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 1 największy podmiot działający w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

dolnośląskie1100,0%
śląskie00,0%
pomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
podlaskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
mazowieckie00,0%
małopolskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.