Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję drutów z aluminium, poprzez ciągnienie,
  • produkcję tlenku glinu,
  • produkcję folii aluminiowej służącej do pakowania,
  • produkcję laminatów z folii aluminiowej, która stanowi podstawowy składnik wyrobu.

Podklasa ta nie obejmuje:

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 192 aktywne podmioty działające w tej branży, o 4,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200992
31 marca 2010103
30 czerwca 2010114
30 września 2010121
31 grudnia 2010125
31 marca 2011130
30 czerwca 2011142
30 września 2011149
31 grudnia 2011159
31 marca 2012173
30 czerwca 2012169
30 września 2012172
31 grudnia 2012174
31 marca 2013176
30 czerwca 2013183
30 września 2013186
31 grudnia 2013192
31 marca 2014194
30 czerwca 2014192
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (19,3% ogółu), mazowieckie (13,5% ogółu) oraz dolnośląskie (11,5% ogółu).

śląskie3719,3%
mazowieckie2613,5%
dolnośląskie2211,5%
małopolskie2110,9%
wielkopolskie168,3%
pomorskie147,3%
zachodniopomorskie136,8%
łódzkie94,7%
podlaskie73,6%
kujawsko-pomorskie73,6%
opolskie52,6%
lubuskie42,1%
warmińsko-mazurskie42,1%
świętokrzyskie31,6%
lubelskie21,0%
podkarpackie21,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (47,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (37,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza9147,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7137,0%
spółki cywilne115,7%
spółki akcyjne73,6%
spółki komandytowe63,1%
spółki jawne52,6%
spółki komandytowo-akcyjne10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (77,1% podmiotów), własność zagraniczna (9,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych14877,1%
własność zagraniczna189,4%
własność prywatna krajowa pozostała115,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych52,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej31,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej31,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej21,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej21,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (79,2% podmiotów) i od 10 do 49 (12,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych15279,2%
od 10 do 49 zatrudnionych2312,0%
od 50 do 249 zatrudnionych126,3%
powyżej 250 zatrudnionych52,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (PKD 24.42.B)3 090 571 571,941 926 713 772,803 115 672 080,06184 192 528,746,09,65,937,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 11 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa IMPEXMETAL SPÓŁKA AKCYJNA (2,4 mld zł), Grupa Kapitałowa GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (1,2 mld zł) oraz IMPEXMETAL SPÓŁKA AKCYJNA (908,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa IMPEXMETAL SPÓŁKA AKCYJNA1 700 421 000,00959 114 000,002 417 583 000,3071 316 000,004,27,43,043,6
Grupa Kapitałowa GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA1 410 001 000,00867 141 000,271 224 989 000,0089 708 000,006,410,47,338,5
IMPEXMETAL SPÓŁKA AKCYJNA1 098 582 000,00776 558 000,00908 212 000,0042 712 000,163,95,54,729,3
Grupa Kapitałowa ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA305 653 327,10157 096 554,43652 581 287,7844 124 954,1014,428,16,848,6
GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA895 630 000,00615 408 000,00501 079 000,2253 394 000,006,08,710,731,3
ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA193 295 005,94106 573 087,44435 750 473,3937 362 314,1819,335,18,644,9
SAPA ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ239 416 730,58208 641 664,09262 293 197,998 912 523,643,74,33,412,9
ALUMETAL GORZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 459 924,5464 052 046,65233 527 733,0723 022 497,6521,035,99,941,5
NOWOCZESNE PRODUKTY ALUMINIOWE SKAWINA SPÓŁKA AKCYJNA81 939 000,0023 522 000,14194 661 000,003 061 000,003,713,01,671,3
FINE ALTECH MŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ145 539 876,30-3 366 330,39172 559 684,383 394 369,332,3-100,82,0100,0
POLAND SMELTING TECHNOLOGIES "POLST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)89 356 647,8941 889 172,93172 422 097,198 946 843,4710,021,45,253,1
EUROMETAL SPÓŁKA AKCYJNA102 377 949,2936 315 410,34109 176 087,874 961 640,644,913,74,564,5
FINAL SPÓŁKA AKCYJNA82 455 660,0042 810 656,0081 898 158,00-4 158 643,68-5,0-9,7-5,148,1
MTC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ52 518 778,4314 310 066,7244 092 648,692 583 984,414,918,15,972,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.