Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (80,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (5,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 20580,8%
własność prywatna krajowa pozostała2716,8%
własność zagraniczna1995,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych882,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej681,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej441,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej290,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej160,4%
własność samorządowa100,3%
własność skarbu państwa90,2%
pozostałe270,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność samorządowa
własność skarbu państwa
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (29,3% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (12,9% największych podmiotów) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (11,2% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3429,3%
własność prywatna krajowa pozostała1512,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1311,2%
własność zagraniczna119,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej97,8%
własność skarbu państwa86,9%
własność państwowych osób prawnych76,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych65,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej32,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej32,6%
pozostałe54,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (46,7% sumy kapitałów własnych), własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa (16,2% sumy kapitałów własnych) oraz własność skarbu państwa (13,9% sumy kapitałów własnych).

własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej15 521 585 064,86 zł46,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa5 399 472 510,09 zł16,2%
własność skarbu państwa4 625 611 617,21 zł13,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2 292 922 707,90 zł6,9%
własność prywatna krajowa pozostała1 911 397 981,42 zł5,7%
własność zagraniczna1 660 847 008,93 zł5,0%
własność krajowych osób fizycznych961 315 587,29 zł2,9%
własność państwowych osób prawnych422 575 185,20 zł1,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych200 546 369,41 zł0,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej111 089 736,33 zł0,3%
pozostałe159 610 992 zł0,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.