Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (48,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (34,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 93248,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 34734,0%
spółki cywilne3649,2%
spółki jawne952,4%
spółki akcyjne902,3%
spółki komandytowe792,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych260,7%
spółki komandytowo-akcyjne240,6%
spółdzielnie70,2%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki akcyjne
spółki komandytowe
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki komandytowo-akcyjne
spółdzielnie
przedsiębiorstwa państwowe
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki akcyjne (49,1% największych podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (44,0% największych podmiotów).

spółki akcyjne5749,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5144,0%
indywidualna działalność gospodarcza32,6%
spółki jawne32,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.