Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 353 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 289
31 marca 20104 300
30 czerwca 20104 369
30 września 20104 358
31 grudnia 20104 340
31 marca 20114 319
30 czerwca 20114 318
30 września 20114 326
31 grudnia 20114 281
31 marca 20124 256
30 czerwca 20124 289
30 września 20124 320
31 grudnia 20124 298
31 marca 20134 273
30 czerwca 20134 340
30 września 20134 374
31 grudnia 20134 316
31 marca 20144 299
30 czerwca 20144 353
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.

W podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 5 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Dwie największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich aktywnych podmiotów w tym okresie to działalność bibliotek (50,4% podmiotów) oraz działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (26,9% podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON i zgrupowanych w poszczególnych podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 4 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Dwie największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich największych podmiotów w tym okresie to działalność muzeów (75,7% największych podmiotów) oraz działalność bibliotek (13,5% największych podmiotów).