Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to gminne samorządowe jednostki organizacyjne (51,5% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (29,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,6% podmiotów).

gminne samorządowe jednostki organizacyjne2 24251,5%
indywidualna działalność gospodarcza1 28829,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2445,6%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne1293,0%
spółki cywilne1182,7%
państwowe jednostki organizacyjne1102,5%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne992,3%
placówki systemu oświaty publiczne691,6%
spółki jawne140,3%
stowarzyszenia90,2%
pozostałe310,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

gminne samorządowe jednostki organizacyjne
indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
spółki cywilne
państwowe jednostki organizacyjne
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
placówki systemu oświaty publiczne
spółki jawne
stowarzyszenia
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to państwowe jednostki organizacyjne (35,1% największych podmiotów), wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (35,1% największych podmiotów) oraz gminne samorządowe jednostki organizacyjne (13,5% największych podmiotów).

państwowe jednostki organizacyjne1335,1%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne1335,1%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne513,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością25,4%
spółki akcyjne25,4%
fundacje12,7%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne12,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.