Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność samorządowa (58,5% podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (36,3% podmiotów) oraz własność skarbu państwa (2,1% podmiotów).

własność samorządowa2 54658,5%
własność krajowych osób fizycznych1 57836,3%
własność skarbu państwa922,1%
własność prywatna krajowa pozostała872,0%
własność państwowych osób prawnych220,5%
własność zagraniczna110,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,0%
pozostałe30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność samorządowa
własność krajowych osób fizycznych
własność skarbu państwa
własność prywatna krajowa pozostała
własność państwowych osób prawnych
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność samorządowa (54,1% największych podmiotów) oraz własność skarbu państwa (24,3% największych podmiotów).

własność samorządowa2054,1%
własność skarbu państwa924,3%
własność państwowych osób prawnych616,2%
własność prywatna krajowa pozostała12,7%
własność krajowych osób fizycznych12,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Dwie formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność samorządowa (40,1% sumy kapitałów własnych) oraz własność skarbu państwa (34,0% sumy kapitałów własnych).

własność samorządowa798 520 764,68 zł40,1%
własność skarbu państwa676 751 410,79 zł34,0%
własność państwowych osób prawnych483 313 974,31 zł24,3%
własność prywatna krajowa pozostała26 624 727,70 zł1,3%
własność krajowych osób fizycznych7 816 347,20 zł0,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.