Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,6% ogółu), małopolskie (12,2% ogółu) oraz wielkopolskie (8,5% ogółu).

mazowieckie63514,6%
małopolskie53012,2%
wielkopolskie3688,5%
dolnośląskie3457,9%
kujawsko-pomorskie3237,4%
śląskie3187,3%
lubelskie2626,0%
łódzkie2585,9%
pomorskie2535,8%
podkarpackie2245,1%
zachodniopomorskie1954,5%
warmińsko-mazurskie1633,7%
świętokrzyskie1473,4%
podlaskie1393,2%
lubuskie1052,4%
opolskie882,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
małopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
śląskie
lubelskie
łódzkie
pomorskie
podkarpackie
zachodniopomorskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
podlaskie
lubuskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (21,6% ogółu), mazowieckie (18,9% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (10,8% ogółu).

Na mapie zaznaczono 37 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

małopolskie821,6%
mazowieckie718,9%
kujawsko-pomorskie410,8%
pomorskie38,1%
warmińsko-mazurskie25,4%
wielkopolskie25,4%
podkarpackie25,4%
świętokrzyskie25,4%
dolnośląskie25,4%
lubuskie12,7%
lubelskie12,7%
łódzkie12,7%
śląskie12,7%
podlaskie12,7%
zachodniopomorskie00,0%
opolskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.