Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 353 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 289
31 marca 20104 300
30 czerwca 20104 369
30 września 20104 358
31 grudnia 20104 340
31 marca 20114 319
30 czerwca 20114 318
30 września 20114 326
31 grudnia 20114 281
31 marca 20124 256
30 czerwca 20124 289
30 września 20124 320
31 grudnia 20124 298
31 marca 20134 273
30 czerwca 20134 340
30 września 20134 374
31 grudnia 20134 316
31 marca 20144 299
30 czerwca 20144 353
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,6% ogółu), małopolskie (12,2% ogółu) oraz wielkopolskie (8,5% ogółu).

mazowieckie63514,6%
małopolskie53012,2%
wielkopolskie3688,5%
dolnośląskie3457,9%
kujawsko-pomorskie3237,4%
śląskie3187,3%
lubelskie2626,0%
łódzkie2585,9%
pomorskie2535,8%
podkarpackie2245,1%
zachodniopomorskie1954,5%
warmińsko-mazurskie1633,7%
świętokrzyskie1473,4%
podlaskie1393,2%
lubuskie1052,4%
opolskie882,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to gminne samorządowe jednostki organizacyjne (51,5% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (29,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,6% podmiotów).

gminne samorządowe jednostki organizacyjne2 24251,5%
indywidualna działalność gospodarcza1 28829,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2445,6%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne1293,0%
spółki cywilne1182,7%
państwowe jednostki organizacyjne1102,5%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne992,3%
placówki systemu oświaty publiczne691,6%
spółki jawne140,3%
stowarzyszenia90,2%
pozostałe310,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność samorządowa (58,5% podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (36,3% podmiotów) oraz własność skarbu państwa (2,1% podmiotów).

własność samorządowa2 54658,5%
własność krajowych osób fizycznych1 57836,3%
własność skarbu państwa922,1%
własność prywatna krajowa pozostała872,0%
własność państwowych osób prawnych220,5%
własność zagraniczna110,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,0%
pozostałe30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (79,7% podmiotów) i od 10 do 49 (15,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 46879,7%
od 10 do 49 zatrudnionych66515,3%
od 50 do 249 zatrudnionych2114,8%
powyżej 250 zatrudnionych90,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność muzeów (283,8 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91.0)2 456 606 931,161 993 027 224,68465 658 355,4412 314 128,480,50,62,618,9
Działalność muzeów (PKD 91.02)1 736 810 390,591 451 539 262,04283 815 887,871 171 232,160,10,10,416,4
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03)194 440 334,7298 402 881,1690 258 493,7714 581 392,657,514,816,249,4
Działalność bibliotek i archiwów (PKD 91.01)495 816 879,72416 468 757,3385 671 895,15-2 181 158,59-0,4-0,5-2,616,0
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKD 91.04)29 539 326,1326 616 324,155 912 078,65-1 257 337,74-4,3-4,7-21,39,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 37 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to BIBLIOTEKA NARODOWA (68,8 mln zł), Grupa Kapitałowa KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA (62,3 mln zł) oraz KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA (46,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
BIBLIOTEKA NARODOWA327 837 320,46318 303 946,9368 798 557,0317 513,270,00,00,02,9
Grupa Kapitałowa KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA164 897 565,4687 669 681,3562 295 493,1612 166 144,367,413,919,546,8
KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA131 468 148,7057 776 855,5846 057 393,8711 943 131,489,120,725,956,1
ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE-POMNIK HISTORII I KULTURY NARODOWEJ249 429 663,82244 999 747,5539 375 625,38569 061,760,20,21,51,8
PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU69 487 411,5150 780 154,9535 328 606,561 606 199,302,33,24,626,9
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE132 186 583,7527 468 376,2133 772 230,93-1 702 824,29-1,3-6,2-5,079,2
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW SPÓŁKA AKCYJNA49 831 908,7932 809 678,9224 898 541,53375 671,550,81,21,534,2
MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA28 206 615,3723 873 295,2720 086 315,421 980 361,757,08,39,915,4
RESTAURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 140 277,237 816 347,5819 302 558,812 262 589,6217,229,011,740,5
MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU49 428 978,3246 319 485,1318 740 360,941 394 783,492,83,07,46,3
MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE27 131 157,4521 950 263,7118 079 124,181 225 947,244,55,66,819,1
BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH28 505 934,8025 537 318,6415 415 293,48-1 017 165,96-3,6-4,0-6,610,4
MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO66 675 636,4365 712 152,3414 533 318,30662 243,921,01,04,61,5
CENTRALNE MUZEUM MORSKIE31 796 999,1128 561 474,0111 567 404,7450 484,730,20,20,410,2
ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI108 810 442,23106 345 348,9911 428 475,98117 181,180,10,11,02,3
MUZEUM NARODOWE W KIELCACH14 098 123,9010 537 441,6311 346 262,99594 634,564,25,65,225,3
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE22 254 607,7920 183 809,178 681 066,2247 617,070,20,20,69,3
MUZEUM-ZAMEK W ŁAŃCUCIE158 819 994,02137 813 383,548 337 087,71-667 831,59-0,4-0,5-8,013,2
MUZEUM WARMII I MAZUR39 538 718,1538 839 175,658 035 617,92-659 060,01-1,7-1,7-8,21,8
MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA28 532 663,3128 334 165,797 725 420,47423 895,081,51,55,50,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.