Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje dokumentacyjną i informacyjną działalność archiwów publicznych świadczona dla ogółu społeczeństwa lub specjalnych grup odbiorców, takich jak: studenci, naukowcy, nauczyciele, członkowie oraz działalność archiwów rządowych:

  • gromadzenie zbiorów,
  • katalogowanie zbiorów,
  • wypożyczanie i przechowywanie książek, map, periodyków, filmów, płyt, taśm, prac artystycznych itp.,
  • wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • archiwizacji i niszczenia dokumentów wykonywanych na zlecenie, sklasyfikowanej w 82.19.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 393 aktywne podmioty działające w tej branży, o 2,5% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009498
31 marca 2010487
30 czerwca 2010485
30 września 2010473
31 grudnia 2010469
31 marca 2011459
30 czerwca 2011441
30 września 2011429
31 grudnia 2011415
31 marca 2012411
30 czerwca 2012408
30 września 2012404
31 grudnia 2012405
31 marca 2013398
30 czerwca 2013403
30 września 2013401
31 grudnia 2013397
31 marca 2014397
30 czerwca 2014393
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,0% ogółu), śląskie (13,5% ogółu) oraz pomorskie (9,4% ogółu).

mazowieckie6717,0%
śląskie5313,5%
pomorskie379,4%
dolnośląskie369,2%
wielkopolskie317,9%
zachodniopomorskie307,6%
kujawsko-pomorskie246,1%
małopolskie215,3%
łódzkie174,3%
świętokrzyskie164,1%
warmińsko-mazurskie153,8%
lubelskie133,3%
podkarpackie102,5%
podlaskie92,3%
lubuskie82,0%
opolskie61,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (40,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza15940,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14536,9%
spółki cywilne4010,2%
państwowe jednostki organizacyjne369,2%
spółdzielnie41,0%
spółki jawne30,8%
stowarzyszenia20,5%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne10,3%
spółki komandytowo-akcyjne10,3%
kościół katolicki10,3%
pozostałe10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (81,7% podmiotów), własność skarbu państwa (9,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (6,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych32181,7%
własność skarbu państwa369,2%
własność prywatna krajowa pozostała266,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,3%
własność zagraniczna10,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
własność samorządowa10,3%
własność państwowych osób prawnych10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (87,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych34487,5%
od 10 do 49 zatrudnionych389,7%
od 50 do 249 zatrudnionych112,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.