Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PPD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (54,7 mln zł) oraz INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH (9,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PPD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 621 755,6913 071 764,6154 661 198,801 240 303,806,39,52,333,4
INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH13 976 379,0812 935 649,769 341 590,55117 920,210,80,91,37,5
SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA10 589 446,062 605 673,886 678 744,09-1 610 772,52-15,2-61,8-24,175,4
GENOMED SPÓŁKA AKCYJNA2 376 699,991 459 416,213 859 527,4537 357,631,62,61,038,6
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I ANTYBIOTYKÓW112 885 201,7756 510 121,392 536 406,441 741 970,321,53,168,749,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.