Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (56,0% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (36,5% podmiotów) oraz spółki akcyjne (2,5% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15556,0%
indywidualna działalność gospodarcza10136,5%
spółki akcyjne72,5%
spółki cywilne51,8%
spółki komandytowe31,1%
instytuty badawcze20,7%
spółki komandytowo-akcyjne20,7%
spółki jawne10,4%
stowarzyszenia10,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
indywidualna działalność gospodarcza
spółki akcyjne
spółki cywilne
spółki komandytowe
spółki komandytowo-akcyjne
instytuty badawcze
spółki jawne
stowarzyszenia
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to państwowe jednostki organizacyjne (40,0% największych podmiotów).

państwowe jednostki organizacyjne240,0%
spółki akcyjne240,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością120,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.