Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii:

  • związanych z budową DNA/RNA (kwas deoksyrybonukleinowy/kwas rybonukleinowy): badaniem genomów, farmakogenetyką, genosondą, inżynierią genetyczną, sekwencjonowaniem /synteza/ rozwinięcie DNA/RNA, określaniem profilu genu,
  • w zakresie białek i pozostałych cząsteczek: sekwencjonowanie/synteza/inżynieria białek i peptydów (włączając wielkie cząsteczki hormonów); ulepszone metody pozyskiwania lekarstw; proteom (zespół białek wytwarzanych w organizmie na podstawie informacji genetycznej), białko - izolacja, oczyszczanie i oznakowanie, rozpoznanie receptorów komórkowych,
  • związanych z hodowlą i inżynierią komórek i tkanek: hodowla komórek/tkanek, inżynieria tkanek (włączając strukturyzację tkanek i inżynierię biomedyczną), łączenie komórek, stymulanty szczepionek/środków odpornościowych, prace nad embrionami,
  • w zakresie technik/metod procesu biotechnologicznego: fermentacje stosujące bioreaktory, bioprocesy, bioekstrakcje, bioroztwarzanie, biowybielanie, bioodsiarczanie, biokorektę, biofiltrację i fitokorektę,
  • w zakresie wektorów genów i RNA: terapia genowa, wektory wirusowe,
  • w zakresie bioinformatyki: opracowywanie baz danych o genomach, sekwencjach białek; modelowanie kompleksowych procesów biologicznych, włączając biologię systemów,
  • w zakresie nanobiotechnologii: zastosowanie narzędzi i procesów nano/mikroprodukcji służących do zbudowania urządzeń stosowanych w badaniach biosystemów i zastosowania w produkcji leków, diagnostyce itp.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 277 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 14,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200974
31 marca 201093
30 czerwca 2010104
30 września 2010120
31 grudnia 2010131
31 marca 2011132
30 czerwca 2011138
30 września 2011155
31 grudnia 2011166
31 marca 2012198
30 czerwca 2012207
30 września 2012215
31 grudnia 2012226
31 marca 2013229
30 czerwca 2013241
30 września 2013257
31 grudnia 2013270
31 marca 2014270
30 czerwca 2014277
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (33,6% ogółu), wielkopolskie (15,5% ogółu) oraz dolnośląskie (8,3% ogółu).

mazowieckie9333,6%
wielkopolskie4315,5%
dolnośląskie238,3%
małopolskie238,3%
łódzkie217,6%
pomorskie196,9%
śląskie145,1%
lubelskie103,6%
kujawsko-pomorskie82,9%
zachodniopomorskie72,5%
warmińsko-mazurskie51,8%
podkarpackie31,1%
opolskie20,7%
lubuskie20,7%
podlaskie20,7%
świętokrzyskie20,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (56,0% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (36,5% podmiotów) oraz spółki akcyjne (2,5% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15556,0%
indywidualna działalność gospodarcza10136,5%
spółki akcyjne72,5%
spółki cywilne51,8%
spółki komandytowe31,1%
instytuty badawcze20,7%
spółki komandytowo-akcyjne20,7%
spółki jawne10,4%
stowarzyszenia10,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (70,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (11,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (6,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych19670,8%
własność prywatna krajowa pozostała3111,2%
własność zagraniczna176,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych165,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej62,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej41,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej31,1%
własność państwowych osób prawnych20,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych26696,0%
od 10 do 49 zatrudnionych82,9%
od 50 do 249 zatrudnionych31,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z)159 449 482,5986 582 625,1077 077 466,851 526 778,481,01,82,045,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PPD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (54,7 mln zł) oraz INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH (9,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PPD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 621 755,6913 071 764,6154 661 198,801 240 303,806,39,52,333,4
INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH13 976 379,0812 935 649,769 341 590,55117 920,210,80,91,37,5
SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA10 589 446,062 605 673,886 678 744,09-1 610 772,52-15,2-61,8-24,175,4
GENOMED SPÓŁKA AKCYJNA2 376 699,991 459 416,213 859 527,4537 357,631,62,61,038,6
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I ANTYBIOTYKÓW112 885 201,7756 510 121,392 536 406,441 741 970,321,53,168,749,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.