Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 277 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 14,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200974
31 marca 201093
30 czerwca 2010104
30 września 2010120
31 grudnia 2010131
31 marca 2011132
30 czerwca 2011138
30 września 2011155
31 grudnia 2011166
31 marca 2012198
30 czerwca 2012207
30 września 2012215
31 grudnia 2012226
31 marca 2013229
30 czerwca 2013241
30 września 2013257
31 grudnia 2013270
31 marca 2014270
30 czerwca 2014277
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.