Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (33,6% ogółu), wielkopolskie (15,5% ogółu) oraz dolnośląskie (8,3% ogółu).

mazowieckie9333,6%
wielkopolskie4315,5%
dolnośląskie238,3%
małopolskie238,3%
łódzkie217,6%
pomorskie196,9%
śląskie145,1%
lubelskie103,6%
kujawsko-pomorskie82,9%
zachodniopomorskie72,5%
warmińsko-mazurskie51,8%
podkarpackie31,1%
opolskie20,7%
lubuskie20,7%
podlaskie20,7%
świętokrzyskie20,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
wielkopolskie
dolnośląskie
małopolskie
łódzkie
pomorskie
śląskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
podlaskie
opolskie
lubuskie
świętokrzyskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 województwach.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo mazowieckie (60,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 5 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie360,0%
małopolskie120,0%
łódzkie120,0%
świętokrzyskie00,0%
śląskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
pomorskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
dolnośląskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.