Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 28 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to HEWLETT-PACKARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,2 mld zł), Grupa Kapitałowa BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA (561,6 mln zł) oraz BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA (482,5 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
HEWLETT-PACKARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)471 867 000,00103 609 000,191 186 476 000,0096 776 000,0020,593,48,278,0
Grupa Kapitałowa BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA39 912 920,965 489 195,19561 598 784,541 558 102,203,928,40,386,3
BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA36 964 344,475 661 389,73482 523 163,79730 644,892,012,90,284,7
Grupa Kapitałowa ACCENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)136 536 276,70101 591 866,55301 036 105,3518 591 572,6313,618,36,225,6
MICROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)96 033 115,0742 436 314,67270 953 031,0826 014 000,5627,161,39,655,8
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)46 505 135,009 370 588,40259 328 219,002 789 802,006,029,81,179,9
BIURO INFORMATYCZNO-WDROŻENIOWE "KONCEPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 272 324,1314 608 601,12257 464 189,441 646 580,712,611,30,676,5
ACCENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)100 713 657,5869 952 196,80244 125 075,9910 440 783,5910,414,94,330,5
ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ98 053 000,0013 582 000,19184 402 000,009 645 000,009,871,05,286,2
SOLIDEX SPÓŁKA AKCYJNA (*)51 738 128,4825 654 262,75112 541 466,635 115 986,969,919,94,650,4
ATOS IT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 599 860,1915 894 136,56104 713 734,255 807 982,0810,336,55,671,9
ANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 354 935,5617 091 718,7281 678 704,145 297 135,5115,031,06,551,7
ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA47 222 145,5312 882 276,0675 199 289,54521 947,851,14,10,772,7
CT CREATIVE TEAM SPÓŁKA AKCYJNA60 924 729,6456 904 940,9666 158 176,7629 785 563,2248,952,345,06,6
Grupa Kapitałowa CT CREATIVE TEAM SPÓŁKA AKCYJNA67 284 820,5956 972 820,5366 065 300,5729 720 441,7744,252,245,015,3
TRANSITION TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA24 578 306,7316 155 087,1554 703 344,704 678 659,8719,029,08,634,3
EXORIGO-UPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 889 111,5517 522 575,1051 192 024,745 059 225,4015,928,99,945,1
RWE IT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 263 171,767 338 959,8636 239 454,374 748,980,00,10,054,9
BONAIR SPÓŁKA AKCYJNA (*)13 166 667,587 129 908,1829 337 558,04393 522,283,05,51,345,9
AUTODESK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)14 894 204,898 273 008,3026 643 777,931 980 228,4313,323,97,444,5
IT POLPAGERSPÓŁKA AKCYJNA130 484 632,23-6 207 496,3522 582 308,58-6 185 987,00-4,799,7-27,4100,0
ASCOMP SPÓŁKA AKCYJNA10 049 539,513 313 452,8021 087 362,66214 403,712,16,51,067,0
VERIZON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 957 689,081 221 935,8119 856 829,28-392 647,98-2,0-32,1-2,093,9
IMPEL IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 648 000,255 116 000,0017 461 000,00213 000,001,34,21,269,3
ZESPÓŁ EFEKTYWNYCH TECHNIK OBLICZENIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA7 411 128,743 077 387,8716 630 388,20518 046,067,016,83,158,5
CHEMIA.COM SPÓŁKA AKCYJNA5 199 955,26852 879,0814 762 941,85264 425,855,131,01,883,6
PCC CENTRUM TELEINFORMATYKI SPÓŁKA AKCYJNA10 322 440,017 561 960,219 378 698,011 466 609,7814,219,415,626,7
COMPUTER PLUS KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA2 653 165,741 099 256,558 917 393,6842 889,331,63,90,558,6
SYSTEMICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)810 448,75435 685,392 591 094,98-2 392 287,18-295,2-549,1-92,346,2
TATE MULTIMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA4 131 824,653 940 912,111 715 466,21-95 412,56-2,3-2,4-5,64,6
MERITUM SERVICES ICB SPÓŁKA AKCYJNA2 722 654,15451 847,051 164 001,06360 940,0313,379,931,083,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.