Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych7 61692,2%
własność prywatna krajowa pozostała2723,3%
własność zagraniczna1862,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych660,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej530,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej400,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej190,2%
własność skarbu państwa20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność skarbu państwa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (32,1% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (25,0% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (25,0% największych podmiotów).

własność zagraniczna932,1%
własność krajowych osób fizycznych725,0%
własność prywatna krajowa pozostała725,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej27,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych27,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej13,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (59,3% sumy kapitałów własnych), własność krajowych osób fizycznych (20,9% sumy kapitałów własnych) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (6,2% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna275 618 714,47 zł59,3%
własność krajowych osób fizycznych97 394 566,84 zł20,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej29 037 363,21 zł6,2%
własność prywatna krajowa pozostała27 018 579,72 zł5,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej25 654 262,75 zł5,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10 207 296,05 zł2,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.