Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje pozostałą działalność związaną z technologią informatyczną i komputerową, gdzie indziej niesklasyfikowaną:

  • usługi odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów,
  • instalowanie komputerów osobistych,
  • instalowanie oprogramowania.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • instalowania komputerów dużej mocy i podobnych, sklasyfikowanego w 33.20.Z,
  • działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanego w 62.01.Z,
  • konsultacji w zakresie sprzętu komputerowego, sklasyfikowanej w 62.02.Z,
  • zarządzania sprzętem komputerowym, sklasyfikowanego w 62.03.Z,
  • przetwarzania danych i hostingu, sklasyfikowanych w 63.11.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 260 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098 301
31 marca 20108 157
30 czerwca 20108 100
30 września 20108 053
31 grudnia 20108 018
31 marca 20117 888
30 czerwca 20117 833
30 września 20117 781
31 grudnia 20117 762
31 marca 20127 685
30 czerwca 20127 666
30 września 20127 690
31 grudnia 20127 809
31 marca 20137 833
30 czerwca 20137 931
30 września 20138 032
31 grudnia 20138 126
31 marca 20148 204
30 czerwca 20148 260
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (31,9% ogółu), wielkopolskie (11,9% ogółu) oraz śląskie (8,9% ogółu).

mazowieckie2 63131,9%
wielkopolskie98111,9%
śląskie7328,9%
małopolskie6878,3%
dolnośląskie5726,9%
pomorskie4705,7%
łódzkie3804,6%
kujawsko-pomorskie3744,5%
zachodniopomorskie3604,4%
podkarpackie2372,9%
lubelskie2292,8%
lubuskie1531,9%
opolskie1481,8%
warmińsko-mazurskie1121,4%
świętokrzyskie1001,2%
podlaskie941,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (72,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 94672,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 36016,5%
spółki cywilne7449,0%
spółki akcyjne851,0%
spółki jawne610,7%
spółki komandytowe360,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych130,2%
spółki komandytowo-akcyjne70,1%
spółdzielnie40,0%
fundacje20,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych7 61692,2%
własność prywatna krajowa pozostała2723,3%
własność zagraniczna1862,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych660,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej530,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej400,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej190,2%
własność skarbu państwa20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,7% podmiotów) i od 10 do 49 (2,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych8 06697,7%
od 10 do 49 zatrudnionych1712,1%
od 50 do 249 zatrudnionych210,3%
powyżej 250 zatrudnionych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)1 475 431 312,65464 930 783,043 659 826 692,82200 701 789,8713,643,25,568,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 28 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to HEWLETT-PACKARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,2 mld zł), Grupa Kapitałowa BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA (561,6 mln zł) oraz BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA (482,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
HEWLETT-PACKARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)471 867 000,00103 609 000,191 186 476 000,0096 776 000,0020,593,48,278,0
Grupa Kapitałowa BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA39 912 920,965 489 195,19561 598 784,541 558 102,203,928,40,386,3
BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA36 964 344,475 661 389,73482 523 163,79730 644,892,012,90,284,7
Grupa Kapitałowa ACCENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)136 536 276,70101 591 866,55301 036 105,3518 591 572,6313,618,36,225,6
MICROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)96 033 115,0742 436 314,67270 953 031,0826 014 000,5627,161,39,655,8
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)46 505 135,009 370 588,40259 328 219,002 789 802,006,029,81,179,9
BIURO INFORMATYCZNO-WDROŻENIOWE "KONCEPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 272 324,1314 608 601,12257 464 189,441 646 580,712,611,30,676,5
ACCENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)100 713 657,5869 952 196,80244 125 075,9910 440 783,5910,414,94,330,5
ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ98 053 000,0013 582 000,19184 402 000,009 645 000,009,871,05,286,2
SOLIDEX SPÓŁKA AKCYJNA (*)51 738 128,4825 654 262,75112 541 466,635 115 986,969,919,94,650,4
ATOS IT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 599 860,1915 894 136,56104 713 734,255 807 982,0810,336,55,671,9
ANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 354 935,5617 091 718,7281 678 704,145 297 135,5115,031,06,551,7
ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA47 222 145,5312 882 276,0675 199 289,54521 947,851,14,10,772,7
CT CREATIVE TEAM SPÓŁKA AKCYJNA60 924 729,6456 904 940,9666 158 176,7629 785 563,2248,952,345,06,6
Grupa Kapitałowa CT CREATIVE TEAM SPÓŁKA AKCYJNA67 284 820,5956 972 820,5366 065 300,5729 720 441,7744,252,245,015,3
TRANSITION TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA24 578 306,7316 155 087,1554 703 344,704 678 659,8719,029,08,634,3
EXORIGO-UPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 889 111,5517 522 575,1051 192 024,745 059 225,4015,928,99,945,1
RWE IT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 263 171,767 338 959,8636 239 454,374 748,980,00,10,054,9
BONAIR SPÓŁKA AKCYJNA (*)13 166 667,587 129 908,1829 337 558,04393 522,283,05,51,345,9
AUTODESK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)14 894 204,898 273 008,3026 643 777,931 980 228,4313,323,97,444,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.