Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (31,9% ogółu), wielkopolskie (11,9% ogółu) oraz śląskie (8,9% ogółu).

mazowieckie2 63131,9%
wielkopolskie98111,9%
śląskie7328,9%
małopolskie6878,3%
dolnośląskie5726,9%
pomorskie4705,7%
łódzkie3804,6%
kujawsko-pomorskie3744,5%
zachodniopomorskie3604,4%
podkarpackie2372,9%
lubelskie2292,8%
lubuskie1531,9%
opolskie1481,8%
warmińsko-mazurskie1121,4%
świętokrzyskie1001,2%
podlaskie941,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
wielkopolskie
śląskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
lubelskie
lubuskie
opolskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 województwach.

Dwa regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (67,9% ogółu) oraz małopolskie (17,9% ogółu).

Na mapie zaznaczono 28 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie1967,9%
małopolskie517,9%
pomorskie27,1%
dolnośląskie27,1%
śląskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.