Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 260 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098 301
31 marca 20108 157
30 czerwca 20108 100
30 września 20108 053
31 grudnia 20108 018
31 marca 20117 888
30 czerwca 20117 833
30 września 20117 781
31 grudnia 20117 762
31 marca 20127 685
30 czerwca 20127 666
30 września 20127 690
31 grudnia 20127 809
31 marca 20137 833
30 czerwca 20137 931
30 września 20138 032
31 grudnia 20138 126
31 marca 20148 204
30 czerwca 20148 260
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.