Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (72,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 94672,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 36016,5%
spółki cywilne7449,0%
spółki akcyjne851,0%
spółki jawne610,7%
spółki komandytowe360,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych130,2%
spółki komandytowo-akcyjne70,1%
spółdzielnie40,0%
fundacje20,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki akcyjne
spółki jawne
spółki komandytowe
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki komandytowo-akcyjne
spółdzielnie
fundacje
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (50,0% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1450,0%
spółki akcyjne1450,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.