Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje przygotowywanie i podawanie posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane.

Podklasa ta obejmuje działalność:

 • restauracji,
 • kawiarni,
 • restauracji typu fast food,
 • barów mlecznych,
 • barów szybkiej obsługi,
 • lodziarni,
 • pizzerii,
 • miejsc z żywnością na wynos,
 • restauracyjną lub barową prowadzoną w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży detalicznej żywności z automatów, sklasyfikowanej w 47.99.Z,
 • gastronomicznej działalności usługowej, sklasyfikowanej w 56.29.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 50 084 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200942 159
31 marca 201043 600
30 czerwca 201046 400
30 września 201046 508
31 grudnia 201046 257
31 marca 201146 604
30 czerwca 201148 554
30 września 201147 525
31 grudnia 201146 441
31 marca 201246 384
30 czerwca 201248 367
30 września 201247 354
31 grudnia 201246 760
31 marca 201346 914
30 czerwca 201349 130
30 września 201348 269
31 grudnia 201347 575
31 marca 201447 843
30 czerwca 201450 084
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,3% ogółu), śląskie (11,8% ogółu) oraz pomorskie (9,1% ogółu).

mazowieckie8 14916,3%
śląskie5 90211,8%
pomorskie4 5789,1%
małopolskie4 4538,9%
dolnośląskie4 0208,0%
wielkopolskie3 9727,9%
zachodniopomorskie3 9207,8%
łódzkie2 6865,4%
lubelskie2 1004,2%
kujawsko-pomorskie2 0864,2%
podkarpackie1 9974,0%
warmińsko-mazurskie1 5303,1%
lubuskie1 2772,5%
świętokrzyskie1 2232,4%
podlaskie1 1592,3%
opolskie1 0322,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (73,4% podmiotów), spółki cywilne (16,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza36 74473,4%
spółki cywilne8 42816,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 9457,9%
spółki jawne6021,2%
spółki komandytowe2090,4%
spółdzielnie940,2%
spółki akcyjne290,1%
spółki komandytowo-akcyjne210,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych90,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne20,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,8% podmiotów), własność zagraniczna (3,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych46 95793,8%
własność zagraniczna1 5623,1%
własność prywatna krajowa pozostała8521,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2360,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1950,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1770,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej890,2%
własność samorządowa40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
pozostałe60,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,5% podmiotów) i od 10 do 49 (5,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych47 34394,5%
od 10 do 49 zatrudnionych2 6525,3%
od 50 do 249 zatrudnionych810,2%
powyżej 250 zatrudnionych80,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)1 992 871 877,06974 869 823,712 393 756 759,31104 745 587,515,310,74,451,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 17 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MCDONALD'S POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (983,5 mln zł), AMREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (774,1 mln zł) oraz SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (161,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MCDONALD'S POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ650 215 000,00538 658 000,35983 451 000,00106 280 000,0016,419,710,817,2
AMREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ942 155 700,00308 621 600,00774 060 700,3148 153 800,005,115,66,267,2
SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA77 053 000,00-60 004 000,00161 563 000,00-36 929 999,79-47,961,6-22,9100,0
TELEPIZZA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 327 400,0028 404 600,0089 317 000,28-4 162 600,00-8,3-14,7-4,743,6
CHI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)40 114 937,1428 931 107,5888 871 593,42-2 552 157,38-6,4-8,8-2,927,9
Grupa Kapitałowa SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA68 611 000,005 144 000,0086 387 000,32-36 615 000,00-53,4-711,8-42,492,5
Grupa Kapitałowa DOMINIUM SPÓŁKA AKCYJNA67 139 000,0027 451 000,0074 616 000,243 029 000,004,511,04,159,1
EUREST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)18 481 685,277 065 012,0472 906 524,541 994 387,0610,828,22,761,8
DOMINIUM SPÓŁKA AKCYJNA69 715 000,0027 752 000,0070 208 000,003 091 000,134,411,14,460,2
ATRIA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 545 507,059 236 889,2236 665 055,281 552 751,1011,516,84,231,8
NORTH FOOD POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA14 493 981,319 433 485,4227 780 281,18-5 326 983,80-36,8-56,5-19,234,9
EMPIK CAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 556 475,5424 116 933,0427 202 681,11-851 047,63-2,2-3,5-3,137,5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "CONSENSUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 219 538,483 430 742,6620 517 129,002 444 186,8139,371,211,944,8
FOOD ZONE SPÓŁKA AKCYJNA11 135 867,353 949 908,1719 307 277,97635 732,225,716,13,364,5
AUTOGRILL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 025 314,975 031 781,0715 723 968,86-4 949 960,21-29,1-98,4-31,570,5
PAŁAC MIERZĘCIN NOVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA38 880 590,4237 556 745,346 024 667,23-2 590 867,55-6,7-6,9-43,03,4
CHOCOFFEE SPÓŁKA AKCYJNA1 289 664,17878 902,74118 645,85-1 363 135,04-105,7-155,1-1 000,031,9
FOOTBALL CITY SPÓŁKA AKCYJNA110 542,06-1 743 257,1539 236,07-730 520,38-660,941,9-1 000,0100,0
HOTEL CITY SPÓŁKA AKCYJNA3 551 674,473 549 375,240,0051 003,041,41,40,00,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.