Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 50 084 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200942 159
31 marca 201043 600
30 czerwca 201046 400
30 września 201046 508
31 grudnia 201046 257
31 marca 201146 604
30 czerwca 201148 554
30 września 201147 525
31 grudnia 201146 441
31 marca 201246 384
30 czerwca 201248 367
30 września 201247 354
31 grudnia 201246 760
31 marca 201346 914
30 czerwca 201349 130
30 września 201348 269
31 grudnia 201347 575
31 marca 201447 843
30 czerwca 201450 084
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.