Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (73,4% podmiotów), spółki cywilne (16,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza36 74473,4%
spółki cywilne8 42816,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 9457,9%
spółki jawne6021,2%
spółki komandytowe2090,4%
spółdzielnie940,2%
spółki akcyjne290,1%
spółki komandytowo-akcyjne210,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych90,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne20,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółki komandytowe
spółdzielnie
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki akcyjne (47,1% największych podmiotów).

spółki akcyjne847,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością847,1%
spółki komandytowe15,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.