Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,3% ogółu), śląskie (11,8% ogółu) oraz pomorskie (9,1% ogółu).

mazowieckie8 14916,3%
śląskie5 90211,8%
pomorskie4 5789,1%
małopolskie4 4538,9%
dolnośląskie4 0208,0%
wielkopolskie3 9727,9%
zachodniopomorskie3 9207,8%
łódzkie2 6865,4%
lubelskie2 1004,2%
kujawsko-pomorskie2 0864,2%
podkarpackie1 9974,0%
warmińsko-mazurskie1 5303,1%
lubuskie1 2772,5%
świętokrzyskie1 2232,4%
podlaskie1 1592,3%
opolskie1 0322,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
pomorskie
małopolskie
dolnośląskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
łódzkie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
świętokrzyskie
podlaskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (58,8% ogółu), świętokrzyskie (11,8% ogółu) oraz śląskie (11,8% ogółu).

Na mapie zaznaczono 17 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie1058,8%
świętokrzyskie211,8%
śląskie211,8%
małopolskie15,9%
lubuskie15,9%
dolnośląskie15,9%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
pomorskie00,0%
opolskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubelskie00,0%
łódzkie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.