Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 8 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (56,9 mld zł), sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (20,2 mld zł) oraz sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (15,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)52 930 318 697,6422 737 824 764,43122 221 899 734,183 076 895 122,715,813,52,557,0
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1)21 590 716 428,568 484 442 688,9056 910 719 563,351 092 825 596,645,112,91,960,7
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7)10 569 771 498,535 027 122 420,3820 238 832 303,36963 696 308,669,119,24,852,4
Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5)9 336 771 525,695 262 409 082,9214 982 557 465,50585 014 174,496,311,13,943,6
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.3)3 675 699 056,991 462 949 105,7611 391 768 842,57154 072 756,874,210,51,460,2
Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4)2 229 250 442,04276 912 024,536 668 667 838,84148 667 057,246,753,72,287,6
Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6)2 542 756 556,26652 837 888,356 247 157 465,31-38 535 113,56-1,5-5,9-0,674,3
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2)1 857 700 702,941 029 650 350,203 184 753 211,9867 123 360,103,66,52,144,6
Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9)1 127 652 486,63541 501 203,392 597 443 043,27104 030 982,279,219,24,052,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 31 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (29,5 mld zł), pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (27,4 mld zł) oraz sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (11,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)52 930 318 697,6422 737 824 764,43122 221 899 734,183 076 895 122,715,813,52,557,0
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)13 143 047 480,506 857 483 631,0829 538 302 511,68444 050 327,893,46,51,547,8
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)8 447 668 948,061 626 959 057,8227 372 417 051,67648 775 268,757,739,92,480,7
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z)3 675 699 056,991 462 949 105,7611 391 768 842,57154 072 756,874,210,51,460,2
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)3 946 483 790,031 700 501 765,386 491 453 073,28209 276 656,655,312,33,256,9
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z)3 761 382 206,213 078 329 531,315 095 207 480,77468 903 239,9712,515,29,218,2
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z)3 481 474 562,711 466 780 818,924 880 923 301,6689 077 731,752,66,11,857,9
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z)1 921 260 791,59932 794 927,624 592 304 290,38432 159 107,8822,546,39,451,5
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z)1 345 282 265,66226 572 371,504 007 146 749,75-18 122 018,73-1,4-8,0-0,583,2
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z)756 500 000,00317 947 000,003 603 894 000,00-81 659 000,00-10,8-25,7-2,358,0
Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z)1 278 318 074,0717 974 598,653 587 463 252,26149 976 776,7511,7834,44,298,6
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)1 722 997 343,06888 333 709,263 156 677 261,9882 634 903,064,89,32,648,4
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)1 111 482 937,69542 234 343,172 643 537 573,4033 467 692,783,06,21,351,2
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z)1 493 338 417,36805 912 375,122 471 868 955,23174 158 767,8111,721,67,146,0
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z)783 727 920,58221 927 441,322 313 563 061,918 210 647,921,13,70,471,7
Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z)1 624 863 622,09922 816 954,762 182 188 513,8653 410 859,163,35,82,543,2
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)333 882 714,12147 783 828,681 559 931 243,3337 204 728,7411,125,22,455,7
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z)942 571 662,88134 335 318,351 212 025 624,57958 064,980,10,70,185,8
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)793 769 772,51393 717 374,711 037 511 799,9466 826 253,538,417,06,450,4
Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z)467 459 756,05143 415 062,191 019 729 143,4428 087 956,806,019,62,869,3
Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z)167 204 447,3937 009 984,56767 641 524,67-9 520 367,43-5,7-25,7-1,277,9
Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z)639 293 014,66434 216 755,43751 125 750,0326 679 794,294,26,13,632,1
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)233 799 237,99127 349 686,42545 613 492,4728 649 011,9112,322,55,345,5
Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z)376 225 137,3357 140 507,81411 508 697,3014 077 864,663,724,63,484,8
Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.22.Z)57 540 170,0115 429 662,76386 857 748,875 162 727,739,033,51,373,2
Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.23.Z)144 280 173,1888 355 186,35370 059 367,818 324 766,965,89,42,338,8
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z)109 339 476,4556 509 605,76248 154 183,2918 475 427,2116,932,77,548,3
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z)84 626 978,4420 854 957,88242 781 269,51-406 381,64-0,5-2,0-0,275,4
Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z)18 464 574,164 516 013,20152 317 516,59-150 331,02-0,8-3,3-0,175,5
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z)12 552 163,50-1 467 466,8793 330 064,85375 337,273,0-25,60,4111,7
Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z)55 276 625,7511 483 120,6887 627 070,433 209 611,045,828,03,779,2
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z)505 376,62-2 342 465,156 969 316,68546 939,17108,2-23,47,9563,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.