Podsumowanie

Grupa ta obejmuje:

  • sprzedaż detaliczną określonych towarów, które nie zostały zaliczone do żadnej z poprzednich podklas, takich jak: odzież, obuwie i artykuły skórzane, wyroby farmaceutyczne i medyczne, zegarki, zegary, pamiątki, materiały do czyszczenia, broń, kwiaty, zwierzęta domowe i inne, prowadzoną w sklepach wyspecjalizowanych,
  • sprzedaż detaliczną artykułów używanych, prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 144 634 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,9% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009162 376
31 marca 2010161 435
30 czerwca 2010162 468
30 września 2010162 755
31 grudnia 2010162 092
31 marca 2011160 371
30 czerwca 2011157 342
30 września 2011155 414
31 grudnia 2011153 048
31 marca 2012150 132
30 czerwca 2012149 806
30 września 2012148 970
31 grudnia 2012148 033
31 marca 2013146 798
30 czerwca 2013147 413
30 września 2013146 985
31 grudnia 2013145 114
31 marca 2014144 491
30 czerwca 2014144 634
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,4% ogółu), wielkopolskie (10,5% ogółu) oraz śląskie (10,1% ogółu).

mazowieckie22 24815,4%
wielkopolskie15 16310,5%
śląskie14 65510,1%
małopolskie12 4798,6%
dolnośląskie10 8997,5%
łódzkie9 9496,9%
pomorskie8 7646,1%
kujawsko-pomorskie7 7105,3%
lubelskie7 5725,2%
zachodniopomorskie7 3705,1%
podkarpackie6 4774,5%
warmińsko-mazurskie4 7453,3%
świętokrzyskie4 4623,1%
lubuskie4 3343,0%
opolskie4 0722,8%
podlaskie3 7352,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (80,2% podmiotów), spółki cywilne (14,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza116 03780,2%
spółki cywilne20 23414,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5 1643,6%
spółki jawne2 7681,9%
spółki komandytowe2510,2%
spółki akcyjne810,1%
spółdzielnie460,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych210,0%
spółki komandytowo-akcyjne190,0%
spółki partnerskie60,0%
pozostałe70,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych140 67197,3%
własność prywatna krajowa pozostała1 9221,3%
własność zagraniczna1 4291,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1750,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1650,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1290,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1150,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej80,0%
własność państwowych osób prawnych60,0%
pozostałe60,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,9% podmiotów) i od 10 do 49 (1,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych141 61897,9%
od 10 do 49 zatrudnionych2 8051,9%
od 50 do 249 zatrudnionych1680,1%
powyżej 250 zatrudnionych430,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 9 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (6,5 mld zł), sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (4,6 mld zł) oraz sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (3,2 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7)10 569 771 498,535 027 122 420,3820 238 832 303,36963 696 308,669,119,24,852,4
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71)3 946 483 790,031 700 501 765,386 491 453 073,28209 276 656,655,312,33,256,9
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75)1 921 260 791,59932 794 927,624 592 304 290,38432 159 107,8822,546,39,451,5
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78)1 722 997 343,06888 333 709,263 156 677 261,9882 634 903,064,89,32,648,4
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73)1 111 482 937,69542 234 343,172 643 537 573,4033 467 692,783,06,21,351,2
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72)1 493 338 417,36805 912 375,122 471 868 955,23174 158 767,8111,721,67,146,0
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74)233 799 237,99127 349 686,42545 613 492,4728 649 011,9112,322,55,345,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 141 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,3 mld zł), Grupa Kapitałowa NG2 SPÓŁKA AKCYJNA (1,0 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA (998,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 387 682 900,00837 978 300,003 319 897 900,49389 768 100,0028,146,511,739,6
Grupa Kapitałowa NG2 SPÓŁKA AKCYJNA678 222 000,00422 848 000,001 028 559 000,00117 856 000,2817,427,911,537,7
Grupa Kapitałowa GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA511 092 325,00381 200 158,00998 893 534,0015 132 871,283,04,01,525,4
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA639 381 000,00336 500 000,00998 665 000,4385 892 000,0013,425,58,647,4
H & M HENNES & MAURITZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)391 743 000,00278 332 000,00930 686 000,3246 679 000,0011,916,85,029,0
GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA478 188 736,52385 361 105,00901 811 294,0020 370 101,004,35,32,319,4
ORDIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ348 838 000,34154 262 000,00824 146 000,0035 667 000,0010,223,14,355,8
DEICHMANN-OBUWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ274 896 756,04229 504 717,43591 162 056,8274 975 262,9727,332,712,716,5
NOMI SPÓŁKA AKCYJNA (*)241 705 000,1987 920 000,00511 893 000,003 865 000,001,64,40,863,6
ZARA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)225 943 074,25120 784 584,41506 381 739,5180 122 496,7835,566,315,846,5
SUPER-PHARM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ130 315 830,372 957 024,77459 795 529,4819 503 354,2415,0659,64,297,7
C&A POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)187 135 219,1423 469 161,66452 373 885,42-19 406 685,35-10,4-82,7-4,387,5
SEPHORA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ220 905 566,5482 982 696,33432 690 067,3732 982 696,8414,939,87,662,4
POLBITA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)163 559 858,4726 759 894,39430 276 596,675 175 061,123,219,31,283,6
Grupa Kapitałowa CEFARM RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA157 566 000,00102 278 000,20396 949 000,008 949 000,005,78,82,335,1
KORBANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ241 793 522,3846 941 606,66375 623 410,2610 885 501,344,523,22,980,6
Grupa Kapitałowa VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA642 990 000,00301 027 000,00353 921 000,231 663 000,000,30,60,553,2
NEW YORKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ146 915 619,5999 933 650,45340 334 232,9351 353 582,4935,051,415,132,0
VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA625 652 000,00294 713 000,00309 150 000,18-802 000,00-0,1-0,3-0,352,9
PEEK & CLOPPENBURG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ151 313 677,71112 434 725,57276 293 454,6132 321 451,9021,428,811,725,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.