Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 36 871 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,9% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200941 443
31 marca 201041 343
30 czerwca 201041 568
30 września 201041 541
31 grudnia 201041 442
31 marca 201141 051
30 czerwca 201139 838
30 września 201139 285
31 grudnia 201138 711
31 marca 201238 140
30 czerwca 201238 165
30 września 201237 993
31 grudnia 201237 981
31 marca 201337 683
30 czerwca 201337 592
30 września 201337 423
31 grudnia 201337 124
31 marca 201436 878
30 czerwca 201436 871
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,9% ogółu), śląskie (12,2% ogółu) oraz dolnośląskie (8,9% ogółu).

mazowieckie7 32419,9%
śląskie4 48312,2%
dolnośląskie3 2768,9%
łódzkie3 0938,4%
wielkopolskie3 0798,4%
małopolskie2 7207,4%
pomorskie2 1525,8%
kujawsko-pomorskie1 8955,1%
zachodniopomorskie1 8595,0%
lubelskie1 2073,3%
opolskie1 1743,2%
świętokrzyskie1 1513,1%
podkarpackie9892,7%
warmińsko-mazurskie9562,6%
lubuskie8232,2%
podlaskie6901,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (82,7% podmiotów), spółki cywilne (13,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza30 50882,7%
spółki cywilne5 12613,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8332,3%
spółki jawne3020,8%
spółdzielnie440,1%
spółki komandytowe410,1%
spółki akcyjne110,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,0%
stowarzyszenia10,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych36 15998,1%
własność prywatna krajowa pozostała4451,2%
własność zagraniczna1480,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych450,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej250,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej250,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej180,0%
własność państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,9% podmiotów) i od 10 do 49 (1,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych36 09297,9%
od 10 do 49 zatrudnionych7011,9%
od 50 do 249 zatrudnionych670,2%
powyżej 250 zatrudnionych110,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Dwie podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (2,2 mld zł) oraz sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (386,9 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2)1 857 700 702,941 029 650 350,203 184 753 211,9867 123 360,103,66,52,144,6
Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29)1 624 863 622,09922 816 954,762 182 188 513,8653 410 859,163,35,82,543,2
Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.22)57 540 170,0115 429 662,76386 857 748,875 162 727,739,033,51,373,2
Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.23)144 280 173,1888 355 186,35370 059 367,818 324 766,965,89,42,338,8
Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26)18 464 574,164 516 013,20152 317 516,59-150 331,02-0,8-3,3-0,175,5
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25)12 552 163,50-1 467 466,8793 330 064,85375 337,273,0-25,60,4111,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 14 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,9 mld zł), ESPERSEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (370,1 mln zł) oraz LUBLINDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (166,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 548 888 000,00900 635 000,231 855 001 000,0043 255 000,002,84,82,341,9
ESPERSEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ144 280 173,1888 355 186,87370 059 367,818 324 766,965,89,42,338,8
LUBLINDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 070 245,8532 775 125,57166 060 178,375 426 715,759,516,63,342,6
TABAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 464 574,164 516 013,20152 317 517,04-150 331,02-0,8-3,3-0,175,5
FIRMA HANDLOWA "SOBKOWIAK" SPÓŁKA JAWNA13 109 833,501 351 652,54139 808 626,04815 012,886,260,30,689,7
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA "MATTHIAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 463 777,666 749 979,18106 595 491,812 746 479,7619,040,72,653,3
TURISDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 938 468,70-14 833 259,9198 444 391,464 643 997,9558,5-31,34,7100,0
SYSTEM SPÓŁKA JAWNA AGNIESZKA SKOWROŃSKA, TOMASZ HNIDZIEJKO7 715 760,25809 883,0964 976 468,731 088 021,3514,1134,31,789,5
ZBIGNIEW KOZIOŁ SIEĆ HANDLOWA "ZETKA"22 640 434,256 300 310,4861 868 139,25321 603,961,45,10,572,2
PELCOWIZNA WIESŁAW GILER SPÓŁKA JAWNA9 582 576,413 834 537,9158 869 898,5053 102,090,61,40,160,0
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "GILEM" JANUSZ MADEJ5 576 323,2996 470,8644 602 204,10782 127,5414,0810,71,898,3
DUBIMEX IISPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA-URSZULA DUBIELAK1 749 802,09931 250,0833 983 288,72497 503,5928,453,41,546,8
GALERIE ALKOHOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ4 836 403,60-2 277 349,9628 353 596,69-712 684,08-14,731,3-2,5100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE NETA SPÓŁKA AKCYJNA1 384 331,13405 551,823 813 046,2232 043,762,37,90,870,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.